Întrebări frecvente 2019

În caz de dubiu, textul în limba engleză prevalează asupra celorlalte versiuni lingvistice.

This page is also available in

  1. Înscrierea și selecția

Care este procedura de urmat pentru înscrierea la această manifestare?

Școlile și/sau profesorii trebuie să completeze un formular de înscriere până la data de 18 noiembrie 2018. Elevii nu se pot înscrie individual.

Câte școli vor putea participa la acest exercițiu și cum vor fi selectate?

Școlile participante vor fi selectate la sfârșitul lunii noiembrie 2018, prin tragere la sorți, din rândul școlilor care s-au înscris în termenul prevăzut. O singură școală din fiecare țară va fi selectată pentru a participa la manifestarea organizată la Bruxelles. Școala respectivă va primi vizita unui membru al CESE, în perioada ianuarie-februarie 2019. Școlile participante vor fi informate în mod individual și trebuie să comunice numele profesorului însoțitor și ale celor trei elevi care se vor deplasa la Bruxelles, în perioada 20-23 martie 2019.

Ce nivel de cunoștințe lingvistice trebuie să aibă elevii pentru a lua parte la atelierele organizate în cadrul manifestării?

Nu se impune un nivel minim de cunoștințe lingvistice. Cu toate acestea, elevii selectați și profesorul lor trebuie să fie capabili să se exprime în limba engleză, ceea ce ar înlesni comunicarea și dezbaterile în cadrul manifestării.

Cum ar trebui să își selecteze școlile elevii care se vor deplasa la Bruxelles?

Fiecare școală este liberă să-și stabilească propriile criterii de selecție, care trebuie să fie clare, echitabile și nediscriminatorii. Din motive de egalitate de gen, în măsura posibilului, fiecare grup de elevi selectați ar trebui să includă cel puțin o fată și cel puțin un băiat (cu excepția școlilor nemixte). Sediul CESE este accesibil în integralitate persoanelor cu handicap.

Cum pot fi contactați organizatorii evenimentului? Cum vor fi contactate școlile selecționate?

Organizatorii pot fi contactați prin e-mail, la adresa: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Școlile selecționate vor fi contactate de organizatori prin e-mail. Prin urmare, este important ca adresa de e-mail menționată pe formularul de înscriere să fie validă, iar e-mailurile să fie verificate regulat.

Aceeași școală se poate înscrie de mai multe ori?

Nu, este posibilă o singură înscriere pe an. Școlile care se înscriu de mai multe ori vor fi excluse în mod automat.

Dacă școala dumneavoastră nu a fost selectată anul acesta, puteți să vă înscrieți la ediția din anul următor. Dacă școala este selectată să participe la manifestare, nu veți putea să vă înscrieți din nou imediat anul următor, dar vă veți putea înscrie mai târziu.

 

 

  1. Pregătiri pentru manifestare

Cum ar trebui să se pregătească elevii și profesorii pentru manifestare?

În perioada ianuarie-februarie 2019, un membru al CESE va vizita școlile participante pentru a explica modul de funcționare a Comitetului și rolul diferitelor instituții europene în procesul de luare a deciziilor (cheltuielile de călătorie ale membrului CESE vor fi acoperite de către Comitet).

Mai mult, vor fi trimise prin e-mail, în timp util, o serie de documente necesare pentru pregătirea participanților; printre acestea se va număra un document de lucru menit să pregătească elevii pentru dezbaterile de la Bruxelles.

  1.  

Cât timp va dura manifestarea?

Elevii vor sosi la Bruxelles miercuri, 20 martie 2019. Vor avea ocazia să se întâlnească și să discute unii cu ceilalți în zilele de 21 și 22 martie. Elevii se vor întoarce acasă sâmbătă, 23 martie.

Cine va acoperi costurile de călătorie și de cazare?

CESE va organiza și va plăti cazarea la Bruxelles pentru elevi și profesorul însoțitor. De asemenea, CESE va suporta cheltuielile de deplasare cu avionul/trenul din țara acestora de origine până la Bruxelles (inclusiv zborurile/trenurile de legătură, în cazul deplasărilor pe distanțe lungi), precum și transportul dus-întors între gara sau aeroportul din Bruxelles și hotel.

CESE va efectua rezervările și va plăti și deplasarea către/de la gara sau aeroportul de plecare din țara de origine a participanților?

Nu, CESE nu va organiza, plăti sau rambursa cheltuielile de deplasare către/de la gara sau aeroportul de plecare din țara de origine a participanților. CESE va plăti doar călătoria internațională către/de la Bruxelles (inclusiv trenurile de legătură și zborurile de legătură, dacă este cazul).

CESE va acoperi costul unui nou bilet și cheltuielile de cazare suplimentare în cazul în care participanții pierd trenul/zborul?

Cu excepția cazurilor de forță majoră, în situația în care participanții pierd trenul sau avionul, CESE nu va acorda nicio rambursare și/sau indemnizație și nu va acoperi nici costurile legate de achiziționarea de noi bilete sau de schimbarea itinerarului, nici cheltuielile suplimentare de cazare sau de ședere. Este important ca participanții să se asigure că ajung la gară/aeroport cu suficient de mult timp înainte de ora de plecare prevăzută.

Școlile pot alege un hotel anume din Bruxelles?

Nu, CESE va contacta școlile selectate și le va propune o modalitate de organizare a deplasării și a cazării.

Care este rolul profesorului însoțitor?

Profesorul însoțitor este persoana de legătură între CESE și participanți. El se va asigura că toți participanții primesc informațiile și documentația necesară și va fi responsabil pentru toată activitatea de pregătire. În cazul în care se îmbolnăvește sau, din orice alt motiv, nu este în măsură să participe la manifestare, trebuie să fie înlocuit de un coleg.

Care este rolul profesorului însoțitor în timpul șederii la Bruxelles?

Profesorul însoțitor va juca un rol esențial, asumându-și întreaga responsabilitate pentru elevi în timpul călătoriei către/de la Bruxelles și al șederii. El va fi prezent pe tot parcursul manifestării și va lua parte la toate activitățile. Este important să fie în măsură să se exprime în limba engleză.

O școală poate avea mai mult de un profesor însoțitor?

Proiectul presupune deplasarea celor trei elevi, însoțiți de un profesor. Prin urmare, CESE va plăti cheltuielile de transport și cazare numai pentru trei elevi și un profesor din fiecare țară participantă.

Care este codul vestimentar?

Nu este prevăzut un anumit un cod vestimentar. Pentru a vă face o impresie despre atmosfera generală din timpul manifestării, puteți vedea fotografiile de la edițiile din 2017 și 2018.

_____________

Downloads

FAQ YEYS 2019