Najpogostejša vprašanja in odgovori – 2019

  1. Prijava in izbor

Rad bi se prijavil na ta dogodek. Kaj moram storiti?

Šole oziroma učitelji morajo do 18. novembra 2018 izpolniti obrazec za prijavo. Dijaki se ne morejo prijaviti posamično.

Koliko šol bo sodelovalo in kako bodo izbrane?

Med šolami, ki se bodo prijavile do roka, bodo konec novembra 2018 izžrebane sodelujoče šole. Iz vsake države se bo dogodka v Bruslju lahko udeležila samo ena šola, ki jo bo januarja ali februarja 2019 obiskal tudi član EESO. Sodelujoče šole bodo o tem posebej obveščene in bodo morale predložiti imena spremljajočega učitelja in treh dijakov, ki bodo od 20. do 23. marca 2019 prišli v Bruselj.

Kakšno znanje jezikov morajo imeti dijaki, da bodo lahko sodelovali v delavnicah?

Glede znanja jezikov ni posebnih zahtev, razen da se morajo izbrani dijaki in njihov učitelj znati izražati v angleščini, da bi med dogodkom lažje komunicirali in sodelovali v razpravi.

Kako naj šole izberejo dijake, ki bodo prišli v Bruselj?

Vsaka šola sama določi merila za izbor, ki pa morajo biti jasna, poštena in nediskriminatorna. Zaradi enake zastopanosti spolov je zaželeno, da sta med izbranimi dijaki vsaj eno dekle in en fant (razen v primeru dekliških ali fantovskih šol). Prostori EESO so popolnoma dostopni invalidnim osebam.

Kako naj stopim v stik z organizatorji dogodka? Kako bom obveščen, če bo izbrana moja šola?

Organizatorjem lahko pošljete elektronsko pošto na naslov youreurope@eesc.europa.eu. Organizatorji bodo šole obveščali po elektronski pošti. Zato se prepričajte, da je elektronski naslov, ki ste ga vnesli na obrazec za prijavo, veljaven, in redno spremljajte svojo elektronsko pošto.

Ali se lahko moja šola prijavi več kot enkrat?

Ne, dovoljena je samo ena prijava na leto. Šole, ki se bodo prijavile več kot enkrat, bodo samodejno izključene.

Če vaša šola letos ne bo izbrana, se lahko prijavite naslednje leto. Če bo vaša šola izbrana za sodelovanje, se ne boste mogli znova prijaviti že naslednje leto, pozneje pa bo to ponovno možno.

  1. Priprave na dogodek

Kako naj se dijaki in učitelji pripravijo na dogodek?

Vsako izbrano šolo bo januarja ali februarja 2019 obiskal član EESO, ki bo dijakom predstavil delovanje EESO in vloge različnih evropskih institucij v procesu odločanja (potne stroške člana krije EESO).

Poleg tega bodo dokumenti, potrebni za pripravo na dogodek, pravočasno poslani po elektronski pošti, vključno z delovnim dokumentom, ki bo dijakom v pomoč pri pripravi na razprave v Bruslju.

  1.  

Kako dolgo bo trajal dogodek?

Dijaki bodo v Bruselj prispeli v sredo, 20. marca 2019. Srečanja in razprave bodo potekale 21. in 22. marca. Domov se bodo vrnili v soboto, 23. marca.

Kdo bo kril potne in nastanitvene stroške?

Za nastanitev dijakov in njihovih učiteljev v Bruslju bo poskrbel EESO in kril s tem povezane stroške. Prav tako bo kril stroške letalske ali železniške vozovnice v mednarodnem prometu med njihovo državo in Brusljem (vključno z morebitnimi prestopanji) ter stroške prevoza med bruseljskim letališčem ali železniško postajo in hotelom in obratno.

Ali nam bo EESO organiziral in plačal tudi prevoz od doma do letališča ali železniške postaje in nazaj domov?

Ne, EESO ne bo ne organiziral ne plačal ali povrnil stroškov prevoza do letališča ali železniške postaje ali obratno v vaši državi. EESO bo plačal samo vozovnico v mednarodnem prometu do Bruslja in nazaj (vključno z morebitnimi prestopanji).

Ali bo EESO kril stroške nove vozovnice in dodatne hotelske stroške, če zamudim letalo oziroma vlak?

Če zamudite letalo ali vlak, pa ne gre za višjo silo, EESO ne bo odobril povračila stroškov in/ali nadomestila in ne bo kril stroškov nakupa nove vozovnice ali preusmeritve obstoječe ter dodatnih stroškov bivanja. Vaša dolžnost je, da prispete na letališče oziroma postajo pravočasno, tj. precej pred predvidenim časom odhoda.

Ali lahko šole izbirajo hotele v Bruslju?

Ne, EESO bo kontaktiral izbrane šole in jim predlagal pot in nastanitev.

Kakšne so naloge spremljajočega učitelja?

Spremljajoči učitelj bo zadolžen za stike med EESO in sodelujočimi dijaki. Poskrbel bo za to, da imajo vsi sodelujoči potrebne informacije in dokumentacijo, odgovoren pa bo tudi za pripravo na razprave. Če bi učitelj zbolel ali se iz kateregakoli drugega razloga ne bi mogel udeležiti dogodka, ga mora zamenjati drug učitelj.

Kakšne naloge ima spremljajoči učitelj v Bruslju?

Spremljajoči učitelj ima ključno vlogo, saj je v celoti odgovoren za dijake med njihovim potovanjem v Bruselj in nazaj ter med njihovim bivanjem v Bruslju. Prisoten bo ves čas dogodka in bo sodeloval pri vseh dejavnostih. Zato se mora znati izražati v angleščini.

Ali lahko šola izbere več kot enega učitelja?

V skladu s pravili projekta tri dijake spremlja en učitelj. Zato bo EESO plačal pot in namestitev samo trem dijakom in enemu učitelju iz vsake sodelujoče države.

Kako je treba biti oblečen?

V zvezi s tem ni nobenih posebnih zahtev. Če vas zanima, kakšno je bilo vzdušje v preteklih letih, si oglejte fotografije iz leta 2017 in leta 2018.

Downloads

FAQ YEYS 2019