ELi vastus energiahinnakriisile peaks olema suunatud sellele, et kaitsta kõiki kodumajapidamisi ja ettevõtjaid, kellel on suuri probleeme oma energiaarvete tasumisega. See on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse „Euroala majanduspoliitika (2023)“ põhisõnum. Arvamus võeti vastu komitee täiskogu jaanuari istungjärgul.

Komitee toetab Euroopa Komisjoni kahetasandilise meetme ettepanekut kõige haavatavamate kaitsmiseks, st kuni teatava energiatarbimise tasemeni maksab haavatav tarbija turuhinnast madalamat hinda.

Siiski leiab komitee, et see meede peaks hõlmama nii allpool vaesuspiiri elavaid kui ka madalamasse keskklassi kuuluvaid inimesi, kellel on samuti raske tasuda oma energiaarveid turuhinna alusel.

Arvamuse raportöör Petru Sorin Dandea sõnas: „2022.–2023. aasta talv on tekitanud liidus suuri probleeme. Haavatavate kodumajapidamiste reaalseks kaitsmiseks peab komisjoni kahetasandiline meede olema kaasava iseloomuga.“

Majandustegevuse seiskumise vältimiseks toetab komitee komisjoni ettepanekut, et liikmesriigid peaksid kasutama riigiabi ajutist kriisiraamistikku, ning soovitab neil kasutada kõiki võimalikke vahendeid, et aidata ennekõike väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid.

Inflatsiooni kasvu piiramiseks kasutas Euroopa Keskpank rahapoliitika vahendeid, kuid selline sekkumine on edukas ainult siis, kui seda kooskõlastatakse euroala riikide eelarvepoliitikaga. (mp)