EU's svar på energipriskrisen bør sigte mod at beskytte alle husholdninger og virksomheder, der kæmper med at betale deres energiregninger. Dette var hovedbudskabet i EØSU's udtalelse om den økonomiske politik i euroområdet 2023, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i januar.

EØSU støtter Kommissionens tostrengede forslag, der skal beskytte de mest sårbare, hvilket betyder, at sårbare forbrugere op til et vist energiforbrugsniveau vil komme til at betale en pris, der ligger under markedsprisen.

Udvalget påpeger dog, at en sådan politik bør omfatte såvel personer, der lever under fattigdomsgrænsen, som personer fra den lavere middelklasse, som på grund af deres lave indkomst også har svært ved at betale deres energiregninger til markedsprisen.

Ordføreren for udtalelsen, Petru Sorin Dandea, sagde: "Vinteren 2022-2023 har voldt store problemer i EU. Hvis man virkelig vil beskytte de sårbare husstande mod energipriskrisen, bør Kommissionens tostrengede politik være inkluderende."

For at forhindre, at virksomheder må dreje nøglen om, støtter EØSU op om Kommissionens forslag om, at medlemsstater kan benytte sig af de midlertidige kriserammebestemmelser, og opfordrer dem til at benytte sig af alle tænkelige midler til at hjælpe navnlig små og mellemstore virksomheder.

For at dæmme op for den stigende inflation har Den Europæiske Centralbank taget pengepolitiske redskaber i brug, men de virker kun, hvis de koordineres med eurolandenes finanspolitik. (mp)