EU by měla řešit krizi v oblasti cen energie tím, že se bude snažit chránit všechny domácnosti a podniky, které čelí velkým problémům s placením účtů za energii. To je hlavní myšlenkou stanoviska k hospodářské politice eurozóny na rok 2023, které EHSV přijal na lednovém plenárním zasedání.

EHSV podporuje návrh Evropské komise týkající se dvoustupňové politiky ochrany nejzranitelnějších osob. To znamená, že zranitelní spotřebitelé by do určité úrovně spotřeby energie platili cenu, která je nižší než tržní cena.

Výbor však varuje, že tato politika by se měla vztahovat jak na osoby pod hranicí chudoby, tak na osoby patřící do nižší střední třídy, které kvůli nízkým příjmům rovněž nebudou schopny platit účty za energii za tržní ceny;

Zpravodaj stanoviska Petru Sorin Dandea uvedl, že „zima na přelomu let 2022 a 2023 způsobila v Unii velké problémy. Má-li dvoustupňová politika Komise skutečně chránit zranitelné domácnosti před krizí v oblasti cen energie, musí být inkluzivní“.

K tomu, aby se zabránilo přerušení činnosti podniků, EHSV podporuje návrh Komise, že by členské státy měly využít dočasný krizový rámec pro státní podporu. Naléhavě doporučuje, aby využily všech možných prostředků na pomoc zejména malým a středním podnikům.

Evropská centrální banka využila nástroje měnové politiky k tomu, aby omezila růst inflace. Tento postup však může být úspěšný pouze tehdy, bude-li měnová politika propojena s fiskální politikou členských států eurozóny. (mp)