Отговорът на ЕС на кризата с цените на енергията следва да има за цел да защити всички домакинства и предприятия, изправени пред сериозни проблеми при плащането на сметките си за енергия. Това беше основното послание на становището на ЕИСК относно икономическата политика на еврозоната през 2023 г., прието на януарската му пленарна сесия.

ЕИСК подкрепя предложението на Европейската комисия за двустепенно ценообразуване с цел защита на най-уязвимите: до определено равнище на потребление на енергия уязвимите потребители ще плащат цена под пазарната.

Комитетът обаче предупреждава, че тази политика следва да обхваща както хората под прага на бедността, така и тези от по-ниската средна класа, които също ще се затрудняват да плащат сметките си за енергия на пазарните цени.

Докладчикът по становището Петру Сорин Дандеа заяви: „Зимата на 2022-2023 г. създаде големи проблеми в Съюза. За да защити наистина уязвимите домакинства от кризата с цените на енергията, политиката на двустепенно ценообразуване на Комисията трябва да бъде приобщаваща.“

За да се предотврати прекратяването на стопански дейности, ЕИСК подкрепя предложението на Комисията държавите членки да използват временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и ги призовава настоятелно да използват всички възможни средства, за да помогнат, по-специално на малките и средните предприятия.

За да ограничи растежа на инфлацията, Европейската централна банка използва инструментите на паричната политика, но те могат да бъдат успешни само ако бъдат координирани с фискалната политика на държавите от еврозоната. (mp)