W reakcji na kryzys wywołany cenami energii UE powinna dążyć do ochrony wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw mających duże trudności z płaceniem rachunków za energię. Takie jest główne przesłanie opinii EKES-u „Polityka gospodarcza w strefie euro w 2023 r.” przyjętej na styczniowej sesji plenarnej.

EKES popiera propozycję Komisji opartą na dwupoziomowym ustalaniu cen w celu ochrony osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. To oznacza, że do pewnego poziomu zużycia energii konsument w trudnym położeniu będzie płacić cenę niższą od ceny rynkowej.

Komitet ostrzega jednak, że należy stosować tę politykę zarówno do osób znajdujących się poniżej granicy ubóstwa, jak i do niższej klasy średniej, która również będzie miała trudności w płaceniu rachunków za energię po cenach rynkowych.

Jak stwierdził sprawozdawca opinii Petru Sorin Dandea: zima, której doświadczamy na przełomie 2022 i 2023 r. spowodowała poważne problemy w Unii. Dwupoziomowa polityka Komisji musi być inkluzywna, jeśli ma rzeczywiście chronić gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji przed kryzysem wywołanym cenami energii.

Aby uchronić przedsiębiorstwa przed zamknięciem EKES popiera propozycję Komisji dotyczącą stosowania przez państwa członkowskie tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa. Zarazem wzywa je do wykorzystania wszelkich możliwych środków, by służyć pomocą, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom.

Europejski Bank Centralny wykorzystuje narzędzia polityki pieniężnej, by powstrzymać wzrost inflacji, ale przyniesie to skutek jedynie pod warunkiem skoordynowania tego działania z polityką fiskalną państw strefy euro. (mp)