15.–17. märtsil toimuvad kodanikuühiskonna päevad 2022. Selle aasta teema on „EL kui ühise heaolu liikumapanev jõud – kodanikuühiskond toetab inimeste ja planeedi heaks toimivat majandust“.

Kodanikuühiskonna päevad 2022 toimuvad Euroopa jaoks otsustaval ajal, mil COVID-19 pandeemia on endiselt aktuaalne ja Euroopa tuleviku konverents on jõudmas lõpufaasi. Üritusel uuritakse, kuidas muuta Euroopa vastupanuvõimelisemaks õiglase ülemineku teel, mis toob kasu inimestele ja keskkonnale ning mis ühtlasi suurendab Euroopa heaolu.

Sellise üleminekuga tuleb ka kaitsta ja edendada ELi põhimõtteid ja -õigusi: demokraatia, inimõigused, sotsiaalne õiglus, solidaarsus ja võrdsus. 2021. aasta pani selles suhtes meie vastupidavuse proovile. Ühishüve toetajate ja kaitsjate ning muutuste elluviijatena on kodanikuühiskonna organisatsioonidel keskne roll nende väärtuste eest seismisel kõigil tasanditel.

Ürituse ajal korraldatakse hübriidformaadis või täielikult veebis seitse interaktiivset seminari järgmistel teemadel:

  • täiendusõppe võimalused kõigi jaoks;
  • põlvkondadevahelised dialoogid Euroopa Liidu ettevõtjate vahel;
  • vabatahtlik tegevus heaolu nimel;
  • kodanikuühiskonda toetav keskkond: tähendusrikas osalemine;
  • demokraatliku majanduse loomine õiglase ülemineku jaoks;
  • keskkonnahoidlik sotsiaalne turumajandus Euroopa tuleviku nimel;
  • sotsiaalkaitse tulevik ja Euroopa heaoluriik: miinimumsissetuleku tagamise kavad ja juurdepääs kvaliteetsetele sotsiaalteenustele.

Seminaride avaistung juhatatakse sisse ja lõpuistung võetakse kokku kõrgetasemelise paneelaruteluga.

Selle aasta kodanikuühiskonna päevad korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koostöös oma kontaktrühmaga.

Programmi, kõnelejate ja seminaride kohta saab lähemalt lugeda ürituse korrapäraselt uuendatavalt veebilehelt. Saate meid jälgida ka Twitteris: @EESC_LiaisonG #CivSocDays. (ks)