Ar nosaukumu “ES kā kopīgas labklājības virzītājspēks: pilsoniskā sabiedrība – ekonomikai, kas darbojas cilvēku un planētas labā” 2022. gada 15.–17. martā notiks Pilsoniskās sabiedrības dienas 2022.

Norisinoties Eiropai izšķirošā laikā, kad Covid-19 pandēmija vēl nav beigusies un konference par Eiropas nākotni tuvojas noslēgumam, PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS DIENAS 2022 pievērsīsies jautājumam, kā Eiropu padarīt noturīgāku, īstenojot taisnīgu pārkārtošanos, kas dod labumu gan cilvēkiem, gan videi un vienlaikus vairo Eiropas labklājību.

Šādas pārkārtošanās gaitā arī jāaizsargā un jāstiprina ES pamatvērtības un pamatprincipi: demokrātija, cilvēktiesības, sociālais taisnīgums, solidaritāte un līdztiesība. Šajā ziņā 2021. gads ir izrādījies īsts izturības tests. Būdamas kopējā labuma aizstāves un uzraudzītājas, kā arī pārmaiņu veicinātājas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas pilda izšķiroši svarīgu lomu šo vērtību aizsardzībā visos līmeņos.

Septiņos interaktīvos semināros, kas notiks hibrīdformā vai tikai tiešsaistē, paredzēts izskatīt šādus nozīmīgus tematus:

  • Tālākizglītības iespējas visiem
  • Paaudžu dialogs starp Eiropas Savienības uzņēmējiem
  • Brīvprātīgie – labklājībai
  • Veicinoša vide pilsoniskajai sabiedrībai: jēgpilnas līdzdalības satvars
  • Demokrātiskas ekonomikas veidošana taisnīgas pārkārtošanās labad
  • Zaļa un sociāla tirgus ekonomika Eiropas nākotnei
  • Sociālās aizsardzības un Eiropas labklājības valsts nākotne: minimālā ienākuma shēmu regulējums un piekļuve kvalitatīviem sociālajiem pakalpojumiem

Seminārus aizsāks un noslēgs divas augsta līmeņa paneļdiskusijas, kas notiks atklāšanas un noslēguma sēdē.

Pilsoniskās sabiedrības dienas 2022 rīko Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja kopā ar Sadarbības grupu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par programmu, referentiem un semināriem, aicinām ieskatīties regulāri atjauninātajā pasākuma tīmekļa lapā un sekot mums Twitter: @EESC_LiaisonG #CivSocDays. (ks)