Van 15 tot 17 maart 2022 vinden de dagen van het maatschappelijk middenveld plaats, met als titel “De EU als motor van gedeelde welvaart — het maatschappelijk middenveld voor een economie die werkt voor de mensen en de planeet”

De dagen van het maatschappelijk middenveld komen op een cruciaal moment voor Europa, nu de COVID-19-pandemie nog aan de gang is en de Conferentie over de toekomst van Europa in de slotfase zit. Tijdens het evenement zal worden onderzocht hoe Europa veerkrachtiger kan worden gemaakt door middel van een rechtvaardige transitie die de mens en het milieu ten goede komt en die tegelijkertijd de Europese welvaart vergroot.

Bij een dergelijke transitie moeten ook de grondrechten en de beginselen van de EU worden verdedigd en bevorderd: democratie, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid. In 2021 werden deze beginselen echter zwaar op de proef gesteld. Als pleitbezorgers, aanjagers van verandering en hoeders van het algemeen belang spelen maatschappelijke organisaties een cruciale rol bij het verdedigen van deze waarden, op alle niveaus.

In zeven interactieve workshops in hybride vorm of volledig online zullen de volgende belangrijke onderwerpen worden onderzocht:

  • bijscholingsmogelijkheden voor iedereen;
  • intergenerationele dialogen tussen ondernemers in de Europese Unie;
  • vrijwilligers voor welvaart;
  • een gunstig klimaat voor het maatschappelijk middenveld: betekenisvolle participatie;
  • een democratische economie opbouwen met het oog op een rechtvaardige transitie;
  • een groene sociale markteconomie voor de toekomst van Europa;
  • de toekomst van de sociale bescherming en de Europese verzorgingsstaat: minimuminkomensregelingen en de toegang tot kwalitatief hoogwaardige sociale voorzieningen.

De workshops zullen worden ingeleid en afgesloten door twee paneldiscussies op hoog niveau tijdens respectievelijk de openingssessie en de slotsessie.

De dagen van het maatschappelijk middenveld 2022 worden georganiseerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité, in samenwerking met zijn verbindingsgroep.

Meer informatie over het programma, de sprekers en de workshops vindt u op de webpagina van het evenement, die regelmatig wordt bijgewerkt. U kunt ons ook volgen op twitter: @EESC_LiaisonG #CivSocDays. (ks)