Civilsamfundsdagene 2022

Civilsamfundsdagene løber i år af stablen den 15.-17. marts 2022 med titlen "EU som drivkraft for fælles velfærd – civilsamfundet for en økonomi, der tjener både mennesker og planeten".

Civilsamfundsdagene 2022 afholdes på et kritisk tidspunkt for Europa. Kontinentet hærges stadig af covid-19-pandemien, og konferencen om Europas fremtid er gået ind i sin afsluttende fase. Under CIVILSAMFUNDSDAGENE 2022 vil der blive set nærmere på, hvordan Europa kan blive mere modstandsdygtigt gennem en retfærdig omstilling, som kommer både borgerne og miljøet til gode, og som samtidig øger velfærden i Europa.

En sådan omstilling bør også beskytte og fremme EU's grundlæggende rettigheder og principper: demokrati, menneskerettigheder, social retfærdighed, solidaritet og ligestilling. 2021 har vist sig at være en udholdenhedsprøve i den henseende. Som forkæmpere, forandringsskabere og beskyttere af almenvellet spiller civilsamfundsorganisationerne en afgørende rolle i bevarelsen af disse værdier på alle niveauer.

På syv interaktive workshopper, der afholdes som hybridmøder eller online, vil følgende centrale emner blive undersøgt nærmere:

  • Opkvalificeringsmuligheder for alle
  • Dialog mellem generationerne blandt iværksættere i EU
  • Frivillige for velstand
  • Gunstige rammevilkår for civilsamfundet: argumentet for meningsfuld deltagelse
  • Opbygning af en demokratisk økonomi med henblik på en retfærdig omstilling
  • En grøn social markedsøkonomi for Europas fremtid
  • Fremtiden for den sociale beskyttelse og den europæiske velfærdsstat: argumentet for minimumsindkomstordninger og adgang til sociale tjenester af høj kvalitet.

Workshopperne vil blive indledt og rundet af med to paneldiskussioner på højt niveau i hhv. åbnings- og afslutningsdelen.

Civilsamfundsdagene 2022 arrangeres af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i samarbejde med dets kontaktgruppe.

Yderligere information om programmet, talerne og workshopperne findes på arrangementets hjemmeside, som opdateres løbende, og du kan følge os på twitter @EESC_LiaisonG #CivSocDays. (ks)