W dniach 15–17 marca 2022 r. w ramach nadrzędnego tematu „UE siłą napędową wspólnego dobrobytu – społeczeństwo obywatelskie na rzecz gospodarki służącej ludziom i planecie” odbędą się Dni Społeczeństwa Obywatelskiego w 2022 r.

Wydarzenie to odbędzie się w czasie bardzo ważnym dla Europy, gdy nadal trwa pandemia COVID-19, a Konferencja w sprawie przyszłości Europy dobiega końca. Podczas Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2022 będziemy się zastanawiać, jak można zwiększyć odporność Europy poprzez sprawiedliwą transformację przynoszącą korzyści ludziom i środowisku oraz zwiększającą dobrobyt na naszym kontynencie.

Transformacja ta powinna również obejmować ochronę i promowanie zasad i praw podstawowych: demokracji, praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, solidarności i równości. Rok 2021 okazał się w tym względzie testem wytrzymałości. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego jako rzecznicy, podmioty działające na rzecz zmiany i strażnicy wspólnego dobra odgrywają kluczową rolę w ochronie tych wartości na wszystkich poziomach.

Podczas siedmiu interaktywnych warsztatów zorganizowanych w formacie hybrydowym lub w pełni zdalnym omawiane będą następujące główne tematy:

  • Możliwości podnoszenia kwalifikacji dla wszystkich,
  • Dialogi międzypokoleniowe między przedsiębiorcami w Unii Europejskiej;
  • Wolontariusze na rzecz dobrobytu;
  • Otoczenie sprzyjające aktywności społeczeństwa obywatelskiego: uczestnictwo o dużym znaczeniu;
  • Budowanie demokratycznej gospodarki z myślą o sprawiedliwej transformacji;
  • Ekologiczna społeczna gospodarka rynkowa na rzecz przyszłości Europy;
  • Przyszłość opieki socjalnej i europejskiego państwa opiekuńczego: programy dochodu minimalnego i dostęp do usług socjalnych wysokiej jakości.

Warsztaty zostaną rozpoczęte dwiema dyskusjami na wysokim szczeblu: odpowiednio na sesji inauguracyjnej i końcowej.

Dni Społeczeństwa Obywatelskiego w 2022 r. są organizowane przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny we współpracy z Grupą Łącznikową.

Więcej informacji o programie, prelegentach i warsztatach można znaleźć na regularnie aktualizowanej stronie wydarzenia. Można nas także śledzić na twitterze: @EESC_LiaisonG #CivSocDays. (ks)