Ve dnech 15.–17. března 2022 se bude konat letošní ročník akce Dny občanské společnosti, tentokrát s podtitulem „EU jako hnací síla sdílené prosperity – občanská společnost pro hospodářství ve prospěch lidí a planety“.

Dny občanské společnosti 2022 se konají v době, která je pro Evropu zcela klíčová. Na pozadí pokračující pandemie COVID-19 a Konference o budoucnosti Evropy, jež se pomalu chýlí ke konci, se účastníci této akce zamyslí nad tím, jak pomocí spravedlivé transformace, která prospěje lidem i životnímu prostředí a zároveň povede k lepší prosperitě v Evropě, zvýšit odolnost EU.

Současně by měla tato transformace také hájit a podporovat základní práva a zásady EU: demokracii, lidská práva, sociální spravedlnost, solidaritu a rovnost. Rok 2021 představoval v tomto ohledu zatěžkávací zkoušku. Nepostradatelnou úlohu při obraně těchto hodnot na všech úrovních přitom hrají organizace občanské společnosti, které se dokáží zasadit o společnou věc, dosáhnout změny a chránit společné blaho.

V rámci sedmi interaktivních workshopů, které budou probíhat v hybridním nebo plně on-line režimu, budou projednána následující klíčová témata:

  • Příležitosti ke změně kvalifikace pro všechny,
  • Mezigenerační dialog mezi podnikateli v Evropské unii,
  • Dobrovolnictvím k prosperitě,
  • Příznivé podmínky pro občanskou společnost a proč je důležité ji smysluplně zapojit,
  • Budování demokratické ekonomiky v zájmu spravedlivé transformace,
  • Ekologické sociálně tržní hospodářství pro budoucnost Evropy,
  • Budoucnost sociální ochrany a evropský sociální stát: systémy minimálního příjmu a přístup ke kvalitním sociálním službám.

V úvodu a na závěr každého workshopu proběhne panelová diskuse na vysoké úrovni.

Dny občanské společnosti 2022 pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor ve spolupráci se svou styčnou skupinou.

Bližší informace o programu, řečnících a workshopech naleznete na internetové stránce této akce, která je pravidelně aktualizována. Sledovat ji můžete i na Twitteru: @EESC_LiaisonG #CivSocDays. (ks)