Vuoden 2022 kansalaisyhteiskuntapäivät, joiden teemana on ”EU yhteisen vaurauden edistäjänä – kansalaisyhteiskunta ihmisten ja maapallon hyväksi toimivan talouden puolella”, pidetään 15.–17. maaliskuuta 2022.

Tapahtuma järjestetään Euroopalle ratkaisevan tärkeänä ajankohtana, kun covid-19-pandemia jatkuu edelleen ja Euroopan tulevaisuuskonferenssin päätösvaiheet ovat käsillä. Vuoden 2022 kansalaisyhteiskuntapäivillä pohditaan, miten Euroopan selviytymiskykyä voidaan parantaa toteuttamalla oikeudenmukainen siirtymä, joka hyödyttää sekä ihmisiä että ympäristöä ja samaan aikaan lisää Euroopan vaurautta.

Tällaisen siirtymän yhteydessä olisi myös puolustettava ja edistettävä EU:n perusoikeuksia ja -periaatteita: demokratiaa, ihmisoikeuksia, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, yhteisvastuuta ja tasa-arvoa. Vuosi 2021 osoittautui tästä näkökulmasta kestävyystestiksi. Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ajavat ja vartioivat yhteistä etua ja toimivat muutoksen airuina, joten niillä on ratkaiseva rooli näiden arvojen puolustamisessa kaikilla tasoilla.

Tapahtumassa järjestetään seitsemän interaktiivista työpajaa hybridikokouksina tai kokonaan verkossa. Niissä käsitellään seuraavia tärkeitä aiheita:

  • kaikille mahdollisuudet parantaa taitojaan
  • sukupolvien välinen vuoropuhelu Euroopan unionin yrittäjien keskuudessa
  • vapaaehtoistyö vaurauden puolesta
  • kansalaisyhteiskunnalle suotuisa toimintaympäristö: miten edistää merkityksellistä osallistumista
  • demokraattisen talouden rakentaminen oikeudenmukaista siirtymää varten
  • vihreä sosiaalinen markkinatalous tulevaisuuden Euroopalle
  • sosiaalisen suojelun ja eurooppalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus: vähimmäistulojärjestelmät ja laadukkaiden sosiaalipalvelujen saatavuus.

Työpajojen avaus- ja päätösistunnoissa kuullaan korkean tason paneelikeskustelut.

Vuoden 2022 kansalaisyhteiskuntapäivät järjestää Euroopan talous- ja sosiaalikomitea yhteistyössä yhteysryhmänsä kanssa.

Lisätietoa ohjelmasta, puhujista ja työpajoista on säännöllisesti päivitettävillä tapahtuman verkkosivuilla ja Twitterissä: @EESC_LiaisonG #CivSocDays. (ks)