Letošnji dnevi civilne družbe bodo na temo „EU kot gonilo skupne blaginje – civilna družba za gospodarstvo, ki koristi ljudem in planetu“ potekali od 15. do 17. marca 2022.

Dnevi civilne družbe 2022 bodo potekali v času, ki je ključnega pomena za Evropo, saj pandemija COVID-19 še vedno poteka, Konferenca o prihodnosti Evrope pa je v zaključni fazi. Udeleženci bodo tako razpravljali, kako narediti Evropo odpornejšo s pravičnim prehodom, ki koristi ljudem in okolju ter hkrati povečuje evropsko blaginjo.

V tem prehodu je treba braniti in krepiti tudi temeljne pravice in načela EU: demokracijo, človekove pravice, socialno pravičnost, solidarnost in enakost. Leto 2021 je bilo v zvezi s tem preizkus vzdržljivosti. Organizacije civilne družbe imajo kot zagovorniki, pobudniki sprememb in varuhi skupnega dobrega ključno vlogo pri zagovarjanju teh vrednot na vseh ravneh.

Na sedmih interaktivnih delavnicah v hibridni ali popolnoma spletni obliki bodo obravnavane naslednje ključne teme:

  • enake možnosti izpopolnjevanja za vse;
  • medgeneracijski dialogi med podjetniki v Evropski uniji;
  • prostovoljci za blaginjo;
  • spodbudno okolje za civilno družbo: prizadevanja za konstruktivno udeležbo;
  • demokratično gospodarstvo za pravičen prehod;
  • zeleno socialno tržno gospodarstvo za prihodnost Evrope;
  • prihodnost socialne zaščite in evropska socialna država: sistemi minimalnega dohodka in dostop do kakovostnih socialnih storitev.

Kot uvod v delavnice in po njihovem zaključku bosta potekali okrogli mizi na visoki ravni.

Dneve civilne družbe 2022 organizira Evropski ekonomsko-socialni odbor v sodelovanju s svojo povezovalno skupino.

Za več informacij o programu, govornikih in delavnicah obiščite spletno mesto dogodka, ki se redno posodablja. Spremljate nas lahko tudi na Twitterju @EESC_LiaisonG #CivSocDays. (ks)