Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Euroopa Komisjon peavad tegema koostööd selle nimel, et üle saada pandeemiast ja kindlustada majanduse taastamine – luua jõukas, sotsiaalselt kaasav ja keskkonnasäästlik Euroopa. See oli komitee presidendi Christa Schwengi peamine sõnum Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ning institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade eest vastutavale asepresidendile Maroš Šefčovičile komitee täiskogu detsembri istungjärgul.

Väljendades rahulolu asjaolu üle, et paljud komitee ettepanekud ja soovitused, mis olid kirjas komitee 2021. aasta juuni resolutsioonis, kajastusid ka Euroopa Komisjoni 2022. aasta tööprogrammis, ütles Christa Schweng: „Meie prioriteedid on tihedalt seotud Euroopa Komisjoni prioriteetidega. Toetame komisjoni jätkuvalt tema julgete eesmärkide saavutamisel. Samuti peame tagama, et organiseeritud kodanikuühiskond areneb ja õitseb avatud väärtustel põhinevas ühiskonnas. Ühendagem oma jõud, et muuta Euroopa tõeliselt toredaks kohaks, kus elada ja edu saavutada!“

Tunnustades omalt poolt komitee tööd, ütles Ursula von der Leyen: „Komitee on alati olnud väga toetav ja oma missioonis kindlameelne, tehes kuuldavaks inimeste – ettevõtjate, töötajate ja kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajate – hääle. Oleme olnud lähedased partnerid ja jääme nendeks ka edaspidi, niihästi iga-aastases poliitika kavandamises kui ka pikaajalise visiooni kujundamises.“

Nende sõnadega nõustudes tänas ka Maro Šefčovič komiteed tiheda koostöö eest Euroopa Komisjoniga, märkides, et see hoiab mõlema institutsiooni vahelisi sidemeid elus ja tegusatena ning märkis, et komitee liikmed on Euroopa Liidu parimad eestkõnelejad. (mp)