EKES i Komisja Europejska muszą podjąć wspólne wysiłki, by Europa przezwyciężyła pandemię i skonsolidowała odbudowę – by stała się zamożnym, sprzyjającym włączeniu społecznemu i zrównoważonym pod względem środowiskowym kontynentem. Takie było główne przesłanie skierowane przez przewodniczącą EKES-u Christę Schweng do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i wiceprzewodniczącego do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Maroša Šefčoviča na grudniowej sesji plenarnej EKES-u.

Wyrażając zadowolenie z tego, że w programie prac Komisji Europejskiej na 2022 r. uwzględniono wiele propozycji i zaleceń poczynionych w rezolucji EKES-u z czerwca 2021 r., Christa Schweng stwierdziła: „Nasze priorytety są ściśle powiązane z priorytetami Komisji Europejskiej, którą będziemy nadal wspierać we wdrażaniu ambitnych celów. Musimy również zadbać o to, by zorganizowane społeczeństwo obywatelskie mogło rozwinąć skrzydła i działać w otwartym i opartym na wartościach kontekście. Połączmy siły, by Europa stała się miejscem, gdzie dobrze jest żyć i rozwijać się!”.

Wyrażając uznanie dla pracy EKES-u, Ursula von der Leyen powiedziała: „Komitet zawsze bardzo zdecydowanie realizował swoją misję, tj. dążył do nagłośnienia różnych stanowisk – przedsiębiorstw, pracowników i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy i pozostaniemy bliskimi partnerami zarówno w kontekście dorocznego planowania polityki, jak i kształtowania długoterminowej wizji”.

W podobnym tonie wypowiedział się Maroš Šefčovič, dziękując Komitetowi za bliską współpracę z Komisją i stwierdzając, że powiązania między obydwiema instytucjami są silne, a członkinie i członkowie EKES-u to najlepsi ambasadorowie, jakich posiada Unia Europejska. (mp)