EHSV a Evropská komise musí spolupracovat na tom, aby Evropa překonala pandemii a dosáhla oživení a aby byla prosperující, sociálně inkluzivní a environmentálně udržitelná. To bylo jádrem sdělení, které předsedkyně EHSV Christa Schweng na prosincovém plenárním zasedání EHSV adresovala předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen a místopředsedovi Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Marošovi Šefčovičovi.

Christa Schweng vyjádřila uspokojení nad skutečností, že řada návrhů a doporučení EHSV předložených v jeho usnesení z června 2021 byla zohledněna v pracovním programu Evropské komise na rok 2022, a podotkla, že „naše priority jsou úzce spjaty s prioritami Evropské komise, kterou budeme i nadále podporovat v plnění jejích ambiciózních cílů. Musíme také zajistit, aby organizovaná občanská společnost vzkvétala a působila v otevřené společnosti založené na hodnotách. Spojme své síly a učiňme z Evropy místo, kde bude skvělé žít a vzkvétat!“

Ursula von der Leyen naopak ve svém projevu uznala práci, kterou EHSV odvedl, a prohlásila, že „Výbor byl vždy připraven pomoci a stál si pevně za svým ve snaze o to, aby byly vyslyšeny názory všech – organizací zastupujících podniky, pracovníky a další subjekty občanské společnosti. Jako partneři k sobě máme blízko a i nadále budeme mít, a to nejen při každoročním plánování politik, ale i při koncipování naší dlouhodobé vize.“

Maroš Šefčovič ve stejném duchu poděkoval Výboru za to, že s Evropskou komisí úzce spolupracuje, a dodal, že je díky tomu možné „zachovávat mezi oběma institucemi živoucí a plodné vztahy“ a podotkl, že „členové EHSV jsou pro Evropskou unii těmi nejlepšími vyslanci.“ (mp)