ETSK:n ja Euroopan komission on tehtävä yhteistyötä edistääkseen Eurooppaa, joka voittaa pandemian ja vahvistaa elpymistä – tällainen Eurooppa on vauras, sosiaalisesti osallistava ja ympäristön kannalta kestävä. Tämä oli ETSK:n puheenjohtajan Christa Schwengin tärkein viesti Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille ja toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaavalle varapuheenjohtajalle Maroš Šefčovičille ETSK:n joulukuun täysistunnossa.

Christa Schweng ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että monet ETSK:n kesäkuussa 2021 antamassa päätöslauselmassa esittämät ehdotukset ja suositukset on otettu huomioon Euroopan komission työohjelmassa 2022. Hän totesi, että ”painopisteemme nivoutuvat tiiviisti Euroopan komission painopisteisiin, ja tuemme jatkossakin komissiota sen pyrkiessä saavuttamaan kunniahimoiset tavoitteensa. Lisäksi meidän on varmistettava, että järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta voi kukoistaa ja toimia avoimessa ja arvoihin perustuvassa yhteiskunnassa. Yhdistäkäämme voimamme, jotta Eurooppa on hyvä paikka elää ja menestyä!”

Ursula von der Leyen antoi puheenvuorossaan tunnustusta ETSK:n työlle ja sanoi, että ”komitea on aina tarjonnut tukea ja toiminut päättäväisesti pyrkiessään tuomaan ihmisten – työnantajien, työntekijöiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden – äänen kuuluviin. Me olemme vastedeskin läheisiä kumppaneita niin vuosittaisen politiikan suunnittelussa kuin pitkäjänteisen visiomme luomisessa.”

Maroš Šefčovič oli samoilla linjoilla kiittäessään komiteaa tiiviistä yhteistyöstä Euroopan komission kanssa ja totesi, että sen ansiosta ”toimielintemme väliset siteet ovat vahvat ja toimivat” ja että ”ETSK:n jäsenet ovat parhaita lähettiläitä Euroopan unionille”. (mp)