Cum să facem din redresare un succes: CESE subliniază rolul-cheie al societății civile organizate

CESE și Comisia Europeană trebuie să colaboreze pentru o Europă care să depășească pandemia și să consolideze redresarea – o Europă prosperă, favorabilă incluziunii sociale și durabilă din punct de vedere ecologic. Acesta a fost principalul mesaj adresat de președinta CESE, Christa Schweng, președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și vicepreședintelui pentru relații interinstituționale și prospectivă, Maroš Šefčovič, în cadrul sesiunii plenare a CESE din decembrie.

Exprimându-și satisfacția că multe dintre propunerile și recomandările CESE se reflectă în programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2022 – după cum s-a menționat în rezoluția CESE din iunie 2021 –, dna Schweng a spus că „prioritățile noastre sunt strâns legate de cele ale Comisiei Europene, pe care o vom sprijini în continuare în punerea în aplicare a obiectivelor sale ambițioase. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că societatea civilă organizată prosperă și trăiește într-o societate deschisă, bazată pe valori. Să ne unim forțele pentru o Europă a bunăstării și prosperității!”

La rândul său, apreciind activitatea CESE, dna von der Leyen a spus: „Comitetul a fost dintotdeauna un partener de nădejde și și-a îndeplinit cu fermitate misiunea: să facă auzită vocea cetățenilor – vocea întreprinderilor, a lucrătorilor și a altor organizații ale societății civile. Suntem și vom rămâne parteneri apropiați, atât în ceea ce privește planificarea anuală a politicilor, cât și în ceea privește definirea viziunii noastre pe termen lung.”

În consonanță cu dna von der Leyen, dl Šefčovič a mulțumit Comitetului pentru cooperarea strânsă cu Comisia Europeană, afirmând că acesta „a menținut vii legăturile dintre cele două instituții”, iar „membrii CESE sunt cei mai buni ambasadori ai Uniunii Europene”. (mp)