EØSU og Kommissionen skal arbejde sammen for et Europa, der overvinder pandemien og fuldfører genopretningen – et Europa, der er velstående, socialt inklusivt og miljømæssigt bæredygtigt. Dette var hovedbudskabet fra EØSU's formand, Christa Schweng, til Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn, Maroš Šefčovič, på EØSU's plenarforsamling i december.

Christa Schweng udtrykte tilfredshed med, at mange af EØSU's forslag og anbefalinger, som beskrevet i EØSU's resolution fra juni 2021, var afspejlet i Kommissionens arbejdsprogram for 2022, og sagde, at "vores prioriteter ligger tæt op ad Kommissionens prioriteter, og vi vil blive ved med at støtte den i gennemførelsen af disse ambitiøse mål. Vi skal også sørge for, at det organiserede civilsamfund fortsat trives og lever i et åbent, værdibaseret samfund. Lad os arbejde sammen om at gøre Europa til et virkelig godt sted at bo og trives!"

Ursula von der Leyen anerkendte det arbejde, som EØSU havde gjort, og sagde, at "udvalget altid har været en stor støtte og meget stålfast i sin mission: at lade folk komme til orde – både i erhvervslivet, blandt arbejdstagere og i de øvrige civilsamfundsorganisationer. Vi er og vil blive ved med at være tætte partnere, både i forbindelse med den årlige politiske planlægning og i opbygningen af vores langsigtede vision."

Maroš Šefčovič takkede også udvalget for dets tætte samarbejde med Kommissionen og sagde, at det var med til at holde "forbindelsen mellem de to institutioner i live" og tilføjede, at "EØSU's medlemmer er de bedste ambassadører for EU". (mp)