Het EESC en de Europese Commissie moeten de handen in elkaar slaan voor een Europa dat de pandemie te boven komt en het herstel consolideert, een Europa dat welvarend, sociaal inclusief en ecologisch duurzaam is. Dit was de belangrijkste boodschap van EESC-voorzitter Christa Schweng aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses, tijdens de decemberzitting van het EESC.

Voorzitter Schweng juicht toe dat veel van de voorstellen en aanbevelingen van het EESC uit zijn resolutie van juni 2021 zijn meegenomen in het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022, en verklaarde: “Onze prioriteiten sluiten nauw aan bij die van de Commissie, die op onze steun kan blijven rekenen bij de verwezenlijking van haar ambitieuze doelstellingen. We moeten er ook voor zorgen dat het maatschappelijk middenveld vrij kan gedijen en floreren in een open, op waarden gebaseerde samenleving. Laat ons samen van Europa een plek maken waar het goed leven is en waar eenieder tot bloei kan komen!”

Commissievoorzitter Von der Leyen sprak haar erkenning uit voor het werk van het EESC, dat zich volgens haar “immer een zeer constructieve partner heeft betoond die standvastig zijn missie waarmaakt: een stem geven aan de burger, aan bedrijven, werknemers en andere maatschappelijke organisaties. Wij zijn en blijven nauwe partners, zowel bij de jaarlijkse beleidsplanning als bij het uitwerken van onze langetermijnplannen”.

Ook vicevoorzitter Šefčovič bedankte het EESC voor de nauwe samenwerking met de Commissie, prees de levendige banden tussen de twee instellingen en noemde de EESC-leden “de beste ambassadeurs voor de Europese Unie”. (mp)