GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ

This page is also available in

A gazdasági és monetáris unió (GMU) elindítása és az euró létrehozása az európai integráció legjelentősebb mérföldkövei között vannak. Az euróövezet országai számára a GMU egyesíti magában az egységes monetáris politikát a nemzeti gazdaságpolitikák legnagyobb részének decentralizált felelősségével, bár a nemzeti költségvetési stratégiák továbbra is bizonyos korlátozások alá esnek.

A 2008-ban kezdődött nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság felfedte a GMU-ban lévő strukturális korlátokat és ellentmondásokat, amelyek hozzájárultak a makroökonómiai egyensúlytalanságok felhalmozódásához. Ebből egyes uniós országok gazdaságilag stabilabb állapotban kerültek ki, mint mások. Azóta az Európai Központi Bank (EKB) egy sor nem hagyományos monetáris politikai intézkedést vezetett be, míg a többi európai intézmény és a tagállamok kezdeményezéseket indítottak egy bankunió kiépítésére és a gazdasági és költségvetési koordináció erősítésére, különösen az euróövezetben.

Ez az egyensúly-helyreállítási folyamat még zajlik. A megfelelő makroökonómiai és monetáris politikákról, az azok megvalósításához szükséges eszközökről és intézményekről, valamint az euróövezeten kívüli országok helyzetéről szóló tárgyalások továbbra is igen intenzíven folynak.

Az EGSZB a GMU-ról

Az EGSZB úgy véli, hogy a közös valuta csak erős, kiegyensúlyozott és inkluzív növekedés keretében fenntartható, ezt pedig a több köz- és magánberuházás, az euróövezet országai közötti, felfelé irányuló gazdasági konvergencia, és a jobb általános versenyképesség biztosítja. Ezek a célkitűzések mind gazdasági, mind politikai elkötelezettséget igényelnek uniós szinten. E vonatkozásban a GMU elmélyítésére és kiteljesítésére irányuló intézkedések döntő fontosságúak az EU egészének jövője szempontjából.