Roční seznamy zadaných zakázek

This page is also available in

EHSV každoročně do 30. června zveřejní dva druhy ročních seznamů podepsaných zakázek z předchozího roku:

  • seznam týkající se využívání stávajících rámcových smluv podepsaných EHSV,
  • seznam týkající se zakázek nízké a střední hodnoty (mezi 15 000 EUR a 144 000 EUR).

Downloads

Liste annuelle 2020 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2019 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

List of orders / contracts 2020 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2019 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

Liste annuelle 2020 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I