Roczne wykazy udzielonych zamówień

Do dnia 30 czerwca każdego roku Komitet publikuje dwa roczne wykazy zamówień podpisanych w poprzednim roku:

  • pierwszy dotyczy realizacji aktualnych umów ramowych podpisanych przez EKES
  • drugi dotyczy zamówień o niskiej i średniej wartości (od 15 000 EUR do 144 000 EUR)

Downloads

Liste annuelle 2023 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2023 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2023 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2022 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2022 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2022 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2022 Modif 172
Liste annuelle 2021 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2021 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2021 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2020 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2020 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2020 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2019 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
List of orders / contracts 2019 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU