Vuosittain tehtyjen sopimusten luettelot

This page is also available in

ETSK julkaisee kunkin vuoden kesäkuun 30. päivänä kahdentyyppisiä luetteloita edellisenä vuonna tehdyistä sopimuksista:

  • Ensimmäinen luettelo liittyy ETSK:n tekemien, voimassa olevien puitesopimusten käyttöön.
  • Toinen luettelo liittyy arvoltaan vähäisiin ja keskisuuriin sopimuksiin (15 000–144 000 euroa).

Downloads

Liste annuelle 2019 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2018 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2017 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2016 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur contrats-cadres

List of orders / contracts 2019 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2018 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2017 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2016 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU