Vuosittain tehtyjen sopimusten luettelot

ETSK julkaisee kunkin vuoden kesäkuun 30. päivänä kahdentyyppisiä luetteloita edellisenä vuonna tehdyistä sopimuksista:

  • Ensimmäinen luettelo liittyy ETSK:n tekemien, voimassa olevien puitesopimusten käyttöön.
  • Toinen luettelo liittyy arvoltaan vähäisiin ja keskisuuriin sopimuksiin (15 000–144 000 euroa).

Downloads

Liste annuelle 2023 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2023 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2023 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2022 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2022 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2022 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2022 Modif 172
Liste annuelle 2021 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2021 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2021 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2020 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2020 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2020 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2019 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
List of orders / contracts 2019 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU