Metiniai sudarytų sutarčių sąrašai

This page is also available in

Ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 30 d. EESRK skelbia dviejų rūšių metinius praėjusiais metais pasirašytų sutarčių sąrašus:

  • Vienas skirtas EESRK pasirašytų preliminariųjų sutarčių vykdymui
  • Kitas skirtas mažos ir vidutinės vertės sutartims (nuo 15 000 EUR iki 144 000 EUR)

Downloads

Liste annuelle 2019 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2018 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2017 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2016 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur contrats-cadres

List of orders / contracts 2019 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2018 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2017 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2016 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU