Metiniai sudarytų sutarčių sąrašai

Ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 30 d. EESRK skelbia dviejų rūšių metinius praėjusiais metais pasirašytų sutarčių sąrašus:

  • Vienas skirtas EESRK pasirašytų preliminariųjų sutarčių vykdymui
  • Kitas skirtas mažos ir vidutinės vertės sutartims (nuo 15 000 EUR iki 144 000 EUR)

Downloads

Liste annuelle 2022 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2022 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2022 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2022 Modif 172
Liste annuelle 2021 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2021 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2021 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2020 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2020 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2020 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2019 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
List of orders / contracts 2019 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU