Ročný zoznam udelených zákaziek

This page is also available in

EHSV každý rok do 30. júna uverejňuje dva druhy ročných zoznamov zákaziek podpísaných v predchádzajúcom roku:

  • jeden sa týka plnenia prebiehajúcich rámcových zmlúv podpísaných EHSV a
  • druhý sa týka zákaziek s nízkou a so strednou hodnotou (od 15 000 EUR do 144 000 EUR).

Downloads

Liste annuelle 2021 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2020 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2019 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

List of orders / contracts 2021 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2020 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2019 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

Liste annuelle 2021 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I

Liste annuelle 2020 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I