Jaarlijkse lijsten van gegunde contracten

Het EESC publiceert elk jaar uiterlijk op 30 juni twee lijsten van contracten die het voorgaande jaar zijn ondertekend:

  • Een lijst over de gebruikmaking van de door het EESC afgesloten lopende raamcontracten
  • Een lijst van middelgrote opdrachten en opdrachten van geringe waarde (tussen de 15 000 en 144 000 euro)

Downloads

Liste annuelle 2022 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2022 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2022 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2022 Modif 172
Liste annuelle 2021 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2021 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2021 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2020 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2020 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2020 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2019 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
List of orders / contracts 2019 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU