Ikgadējie piešķirto līgumu saraksti

This page is also available in

Katru gadu līdz 30. jūnijam EESK publicē divu veidu ikgadējos sarakstus ar iepriekšējā gadā parakstītajiem līgumiem:

  • vienu sarakstu ar līgumiem, kas izmantoti saistībā ar EESK parakstītajiem un spēkā esošajiem pamatnolīgumiem;
  • otru sarakstu ar zemas un vidējas vērtības līgumiem (no 15 000 līdz 144 000 EUR).

Downloads

Liste annuelle 2020 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I

Liste annuelle 2020 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2019 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2018 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2017 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2016 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur contrats-cadres

List of orders / contracts 2020 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2019 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2018 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2017 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2016 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU