Ikgadējie piešķirto līgumu saraksti

Katru gadu līdz 30. jūnijam EESK publicē divu veidu ikgadējos sarakstus ar iepriekšējā gadā parakstītajiem līgumiem:

  • vienu sarakstu ar līgumiem, kas izmantoti saistībā ar EESK parakstītajiem un spēkā esošajiem pamatnolīgumiem;
  • otru sarakstu ar zemas un vidējas vērtības līgumiem (no 15 000 līdz 144 000 EUR).

Downloads

Liste annuelle 2022 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2022 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2022 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2022 Modif 172
Liste annuelle 2021 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2021 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2021 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2020 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
Liste annuelle 2020 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I
List of orders / contracts 2020 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU
Liste annuelle 2019 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre
List of orders / contracts 2019 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU