Odvětví surovin EU: EHSV vyzývá k digitalizaci těžby

Zajištění udržitelného přístupu k surovinám, včetně kovů, průmyslových nerostů a stavebních surovin, a zejména ke kritickým surovinám, má obrovský význam pro evropské hospodářství, v jehož rámci na dostupnosti surovin závisí alespoň 30 milionů pracovních míst. Současná pandemie onemocnění COVID-19 zdůrazňuje význam digitální transformace. 

Na svém zářijovém plenárním zasedání – jež se uskutečnilo v době, která je zcela zásadní pro provádění Zelené dohody pro Evropu a plánu EU na podporu oživení – přijal EHSV stanovisko z vlastní iniciativy nazvané Digitální těžba v Evropě – nová řešení pro udržitelnou produkci surovin.

Výbor v tomto stanovisku doporučuje digitalizaci odvětví surovin EU coby jedinečnou příležitost, jak zvýšit odolnost evropských průmyslových dodavatelských řetězců, zlepšit environmentální výkonnost odvětví nerostných surovin a posílit transparentnost a dialog s občany a komunitami postiženými těžbou.

Zpravodaj stanoviska Marian Krzaklewski uvedl: „Digitální transformace těžebního odvětví vyžaduje ambiciózní úsilí ustanovit právní a regulační změny a toto úsilí je třeba vyvinout pod záštitou nadnárodních organizací a na úrovni mezinárodního práva.“

EHSV poukazuje na to, že je důležité mít globální, komplexní zpravodajskou síť pro nerostné suroviny, která podpoří digitální transformaci a informované rozhodování na úrovni EU. V této souvislosti Výbor oceňuje skutečnost, že Společné výzkumné středisko (JRC) vytváří a udržuje evropský informační systém pro suroviny.

EHSV se domnívá, že EU a členské státy musí digitální transformaci těžebního odvětví EU aktivně podporovat. Jedná se o zásadní krok ke zvýšení odolnosti průmyslu EU a hodnotového řetězce surovin. Doly využívající digitální technologie, včetně integrované automatizace, kognitivních sítí a analýz v reálném čase, jsou účinnější, čistší a bezpečnější. V „inteligentních dolech“ lze snáze dosáhnout snížené environmentální stopy a bezpečnějšího prostředí, a to je rozhodující pro to, aby veřejnost jejich činnost v Evropě přijala. (ks)