Sektor surovin v EU: EESO se zavzema za digitalizacijo rudarjenja

Zagotavljanje trajnostnega dostopa do surovin, med drugimi kovin, industrijskih mineralov in gradbenih surovin ter zlasti kritičnih surovin, je zelo pomembno za gospodarstvo EU, saj je od dostopnosti surovin odvisnih najmanj 30 milijonov delovnih mest. Pandemija COVID-19 kaže, kako pomembna je digitalna preobrazba. 

EESO je na septembrskem plenarnem zasedanju, v ključnem obdobju za izvajanje zelenega dogovora in evropskega načrta za okrevanje gospodarstva, sprejel mnenje na lastno pobudo o digitalnem rudarjenju v Evropi: novih rešitvah za trajnostno pridobivanje surovin.

EESO v mnenju priporoča digitalizacijo sektorja surovin v EU kot enkratno priložnost za povečanje odpornosti evropskih industrijskih dobavnih verig, izboljšanje okoljske učinkovitosti sektorja mineralov ter povečanje preglednosti in okrepitev dialoga z državljani in skupnostmi, prizadetimi zaradi rudarskih dejavnosti.

Poročevalec za mnenje Marian Krzaklewski je dejal: „Za digitalno preobrazbo rudarskega sektorja so potrebna ambiciozna prizadevanja za uvedbo pravnih in regulativnih sprememb. Ta prizadevanja morajo potekati pod okriljem nadnacionalnih organizacij in na ravni mednarodnega prava.“

EESO opozarja na pomen obsežne svetovne mreže znanja o mineralih, na kateri bi temeljila digitalna preobrazba in informirano odločanje na ravni EU. Zadovoljen je, da Skupno raziskovalno središče Evropske komisije razvija in vzdržuje evropski informacijski sistem za surovine.

EESO je prepričan, da morajo EU in države članice dejavno podpirati digitalno preobrazbo rudarskega sektorja EU. To je ključni korak za povečanje odpornosti industrije EU in vrednostne verige surovin. Rudniki, v katerih se uporabljajo digitalne tehnologije, vključno z integrirano avtomatizacijo, kognitivnimi omrežji in analitiko v realnem času, so učinkovitejši, čistejši in varnejši. Manjši okoljski odtis in varnejše okolje je mogoče laže doseči v „pametnih rudnikih“, kar je ključno, če želijo podjetja dobiti družbeno dovoljenje za delovanje v Evropi. (ks)