ES izejvielu nozare: EESK aicina veikt kalnrūpniecības digitalizāciju

ES tautsaimniecībā vismaz 30 miljoni darbvietu ir atkarīgas no izejvielu pieejamības, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu nodrošināta ilgtspējīga piekļuve izejvielām, tostarp metāliem, rūpnieciskajiem minerāliem un celtniecības izejvielām, un it īpaši – kritiski svarīgām izejvielām. Pašlaik, Covid-19 pandēmijas laikā, varam pārliecināties, cik nozīmīga ir digitalizācija. 

Septembra plenārsesijā un zaļā kursa un ES atveseļošanas plāna īstenošanai būtiskā brīdī EESK pieņēma pašiniciatīvas atzinumu par tematu “Digitālā kalnrūpniecība Eiropā: jauni risinājumi ilgtspējīgai izejvielu ražošanai”.

Atzinumā EESK iesaka, ka ES izejvielu nozares digitalizācija ir vienreizēja iespēja uzlabot Eiropas rūpnieciskās piegādes ķēžu izturētspēju un izejvielu nozares ekoloģiskos rādītājus un paplašināt pārredzamību un dialogu ar iedzīvotājiem un kopienām, kuras skar kalnrūpniecības darbības.

Ziņotājs Marian Krzaklewski, kas izstrādāja atzinumu, sacīja: “Virzībā uz kalnrūpniecības nozares digitalizāciju nāksies pielikt visus pūliņus, lai veiktu juridiskas un reglamentējošas pārmaiņas, un tas būtu jādara pārvalstisku organizāciju / starptautisko tiesību līmenī.

EESK norāda, cik svarīgi ir izveidot globālu, visaptverošu derīgo izrakteņu izlūkošanas tīklu, lai sekmētu digitalizācijas procesu un uz informāciju balstītu lēmumu pieņemšanu ES līmenī. EESK atzinīgi vērtē Kopīgā pētniecības centra centienus izveidot un uzturēt Eiropas izejvielu informācijas sistēmu.

EESK uzskata, ka ES un tās dalībvalstīm ir aktīvi jāatbalsta ES kalnrūpniecības nozares digitalizācija. Tas ir būtisks solis ceļā uz ES rūpniecības un izejvielu vērtības ķēdes noturības stiprināšanu. Raktuves, kurās tiek izmantotas digitālās tehnoloģijas, tostarp integrēta automatizācija, kognitīvi tīkli un reāllaika analīze, ir efektīvākas, tīrākas un drošākas. “Viedajās raktuvēs” ir vieglāk samazināt ietekmi uz vidi un panākt drošākus darba apstākļus, un tas ir būtiski, lai raktuves iegūtu sabiedrības atbalstu darbībai Eiropā. (ks)