ES žaliavų sektorius: EESRK ragina skaitmeninti kasybą

Europos ekonomikai nepaprastai svarbu užsitikrinti prieigą prie žaliavų, įskaitant metalus, pramoninius mineralus ir statybos žaliavas, visų pirma svarbiausias žaliavas – nuo žaliavų prieinamumo ES priklauso mažiausiai 30 mln. darbo vietų. Tebevykstanti pasaulinė COVID-19 pandemija atskleidė, kokia svarbi yra skaitmeninė transformacija. 

Rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje, nepaprastai svarbiu žaliojo kurso ir ES ekonomikos gaivinimo plano įgyvendinimui momentu, EESRK priėmė nuomonę savo iniciatyva Skaitmeninė kasyba Europoje. Nauji tvarios žaliavų gamybos sprendimai.

Nuomonėje EESRK pasisako už ES žaliavų sektoriaus skaitmeninimą – išskirtinę galimybę padidinti Europos pramonės tiekimo grandinių atsparumą, pagerinti mineralinių išteklių sektoriaus aplinkosauginį veiksmingumą ir skatinti skaidrumą bei dialogus su piliečiais ir bendruomenėmis, kurie patiria kasybos veiklos poveikį.

Nuomonės pranešėjas Marian Krzaklewski teigia: „Kasybos sektoriaus skaitmeninei transformacijai įgyvendinti reikia plataus užmojo priemonių, kuriomis būtų skatinami teisiniai ir reguliavimo pokyčiai, ir tokių priemonių turėtų būti imamasi prižiūrint viršvalstybinėms organizacijoms ir tarptautinės teisės lygmeniu.“

EESRK pažymi, kad svarbu sukurti pasaulinį visa apimantį informacijos apie mineralines medžiagas tinklą, kuriuo būtų grindžiama skaitmeninė transformacija ir informacija pagrįstas sprendimų priėmimas ES lygmeniu. EESRK atkreipia dėmesį į Jungtinio tyrimų centro (JRC) pastangas įdiegti Europos žaliavų informacinę sistemą ir ją tvarkyti.

EESRK mano, kad ES ir valstybės narės turi aktyviai remti ES kasybos sektoriaus skaitmeninę transformaciją. Tai labai svarbus žingsnis siekiant padidinti ES pramonės ir žaliavų vertės grandinės atsparumą. Kasyklos, kuriose naudojamos skaitmeninės technologijos, įskaitant integruotą automatizavimą, kognityvųjį tinklą ir tikruoju laiku atliekamą analizę, yra efektyvesnės, švaresnės ir saugesnės. Pažangiose kasyklose lengviau užtikrinti mažesnį aplinkosauginį pėdsaką ir saugesnę aplinką, o tai labai svarbu norint gauti socialinį pritarimą vykdyti veiklą Europoje. (ks)