Světový den výživy: podle EHSV musí EU přeměnit strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ ve smysluplná a dobře načasovaná opatření

EHSV již několik let stojí v čele prosazování komplexní politiky EU v oblasti potravin, jejímž cílem by bylo zajistit zdravé stravování vycházející z udržitelných potravinových systémů a která by propojovala zemědělství s výživou a ekosystémovými službami a zajišťovala by dodavatelské řetězce, které by zabezpečovaly veřejné zdraví pro všechny skupiny evropské společnosti.

Výbor má za to, že navržená strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ tyto cíle neodráží dostatečně.

Zásadním nástrojem k naplnění této strategie je rozpočet společné zemědělské politiky (SZP), který představuje přibližně 40 % celkových výdajů EU. Rozpočet SZP by proto měl být navýšen v souladu s těmito cíli.

Strategie se rovněž nezabývá otázkou udržitelného hospodaření s půdou a přístupu k ní, jež patří mezi hlavní překážky generační obnovy v zemědělství. Zároveň má zásadní význam funkce podpory příjmu, kterou plní platby SZP, a tak tomu bude i v nadcházejících letech, a to i v případě, že budou podniknuty kroky k zaručení toho, aby ceny potravin odrážely skutečné výrobní náklady.

Další velkým problémem pro zemědělce v EU je to, že musí konkurovat dováženým produktům, které nesplňují cíle stanovené pro udržitelnost. EHSV proto vyzývá EU, aby v preferenčních obchodních dohodách zajistila opravdu reciproční normy.

Evropa i svět před sebou mají ještě dlouhou cestu, než dospějí k plné udržitelnosti. Evropa k tomu má nástroje i know-how. Dokažme, že máme i nezbytnou politickou vůli a odhodlání, a jděme příkladem.(mr)