Maailman ravintopäivä: EU:n on muunnettava Pellolta pöytään -strategia tarkoituksenmukaisiksi ja oikea-aikaisiksi toimiksi, ETSK toteaa

ETSK on vuosien ajan ollut eturintamassa edistämässä EU:n kattavaa elintarvikepolitiikkaa, jolla pyritään kestäväpohjaisiin elintarvikejärjestelmiin ja niiden pohjalta terveellisiin ruokavalioihin ja jossa yhdistetään maatalous ravitsemukseen ja ekosysteemipalveluihin ja varmistetaan, että toimitusketjut turvaavat kansanterveyden kaikkialla eurooppalaisessa yhteiskunnassa.

Komitean näkemyksen mukaan ehdotetussa Pellolta pöytään -strategiassa ei oteta riittävästi huomioon näitä tavoitteita.

Strategian toteuttamisen kannalta ratkaiseva väline on yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) talousarvio, koska se kattaa noin 40 prosenttia EU:n kokonaismenoista. YMP:n määrärahoja olisikin lisättävä näiden tavoitteiden mukaisesti.

Strategiassa ei myöskään käsitellä kestävää maankäyttöä eikä mahdollisuuksia saada maata käyttöön. Näistä jälkimmäinen on yksi keskeisistä maatalousväestön sukupolvenvaihdosta hankaloittavista esteistä. Samaan aikaan YMP:n tukien tulotukitehtävä on elintärkeä ja pysyy sellaisena myös tulevina vuosina huolimatta pyrkimyksistä varmistaa, että elintarvikkeiden hinnat heijastavat todellisia kustannuksia.

Toinen keskeinen huolenaihe EU:n maataloustuottajien kannalta on se, että he joutuvat kilpailemaan sellaisten tuontituotteiden kanssa, jotka eivät täytä kestäväpohjaisuutta koskevia tavoitteita. ETSK kehottaa tästä syystä EU:ta huolehtimaan normien todellisesta vastavuoroisuudesta etuuskohtelukauppaa koskevissa sopimuksissa.

Euroopalla ja maailmalla on vielä pitkä matka todella kestävän kehityksen saavuttamiseen. Euroopalla on siihen tarvittavat välineet ja taitotieto. Osoittakaamme, että meillä on myös tarvittavaa poliittista tahtoa ja sitoutumista, ja näyttäkäämme tietä muille. (mr)