Pasaules pārtikas diena: lai īstenotu stratēģiju “No lauka līdz galdam”, ir jāparedz jēgpilni un savlaicīgi pasākumi, norāda EESK

EESK jau vairākus gadus ir aktīvi aicinājusi izstrādāt visaptverošu ES pārtikas politiku, lai nodrošinātu veselīgu uzturu no ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, sasaistītu lauksaimniecību ar uzturvērtību un ekosistēmas pakalpojumiem, kā arī nodrošinātu piegādes ķēdes, kas aizsargā visas Eiropas sabiedrības veselību.

Komiteja uzskata, ka ierosinātā stratēģija “No lauka līdz galdam” šos mērķus neatspoguļo pietiekami.

Izšķirošs šīs stratēģijas īstenošanas instruments ir kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) budžets, kas veido apmēram 40 % no kopējiem ES izdevumiem. Tāpēc KLP budžets būtu jāpalielina atbilstoši šiem mērķiem.

Stratēģija arī nerisina jautājumu par ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanu un piekļuvi zemei, kas ir viens no galvenajiem šķēršļiem lauksaimnieku skaita atjaunošanai. Tajā pašā laikā KLP maksājumi pilda ienākumu atbalsta funkciju, un tas ir būtiski gan tagad, gan arī turpmākajos gados, pat ja tiek veikti pasākumi, ar kuriem nodrošina, ka pārtikas cenas atspoguļo ražošanas patiesās izmaksas.

Vēl viena liela problēma, ar ko saskaras ES lauksaimnieki, ir nepieciešamība konkurēt ar importētiem produktiem, kas neatbilst ilgtspējības mērķiem. Tāpēc EESK aicina Eiropas Savienību preferenciālas tirdzniecības nolīgumos nodrošināt standartu efektīvu savstarpīgumu.

Eiropai un pasaulei vēl ir jāiet tāls ceļš, lai tās kļūtu patiesi ilgtspējīgas. Eiropai ir instrumenti un zinātība, lai šo mērķi sasniegtu. Pierādīsim, ka arī mums ir vajadzīgā politiskā griba un apņemšanās, un rādīsim ceļu citiem.