Svetovni dan hrane: EESO pravi, da mora EU strategijo od vil do vilic preoblikovati v smiselne in pravočasne ukrepe

EESO je že leta v prvih vrstah pri spodbujanju celostne prehranske politike EU, s katero se želi zagotoviti zdrave načine prehranjevanja iz trajnostnih prehranskih sistemov, povezati kmetijstvo s prehranskimi in ekosistemskimi storitvami ter vzpostaviti dobavne verige, ki bodo varovale javno zdravje celotne evropske družbe.

Odbor meni, da predlagana strategija od vil do vilic teh ciljev ne udejanja v zadostni meri.

Ključno orodje za uresničitev strategije je proračun skupne kmetijske politike, saj predstavlja okoli 40 % vseh odhodkov EU, zato bi ga bilo treba povečati v skladu s temi cilji.

Poleg tega strategija ne obravnava trajnostnega upravljanja zemljišč in dostopa do zemljišč, ki sta med največjimi ovirami za obnovitev kmečkega prebivalstva. K temu je treba še dodati, da funkcija dohodkovne podpore v okviru plačil skupne kmetijske politike je in bo še leta ostala ključna, čeprav se sprejemajo ukrepi za zagotavljanje, da cene hrane odražajo dejanske stroške proizvodnje.

Kmete EU zelo bremeni še dejstvo, da morajo tekmovati z uvoženimi proizvodi, ki ne izpolnjujejo ciljev za doseganje trajnosti. Iz teh razlogov EESO poziva EU, naj zagotovi resnično vzajemnost standardov v preferencialnih trgovinskih sporazumih.

Pred Evropo in svetom je še dolga pot do popolne trajnosti. Evropa ima na voljo orodja in znanje, da pride na cilj. Dokazati moramo, da imamo tudi potrebno politično voljo in zavezanost, ter moramo biti zgled drugim.(mr)