EU potřebuje účinná a důrazná opatření, která by umožnila snížit emise a vyrovnat se se změnou klimatu. Balíček návrhů v oblasti udržitelného financování, s nímž přišla Evropská komise, by mohl v této souvislosti vést k vytvoření jasného, soudržného a komplexního rámce, který by umožnil rozvoj ekologičtější ekonomiky bez blokačních účinků.

Ve svém stanovisku, které vypracoval Stefan Back a jež bylo přijato na zářijovém plenárním zasedání, EHSV plně podporuje opatření Komise, jejichž cílem je stanovit normy pro vymezení pojmu „udržitelné hospodářské činnosti“. Může se však podle něj ukázat, že některé prvky budou představovat složitý a nákladný problém, a to zejména pro malé a střední podniky.

Výbor považuje za důležité stanovit jasná technická kritéria pro zelené investice, které přímo přispívají k evropským cílům v oblasti klimatu a u nichž lze sladit postupy mezi příslušnými podnikatelskými odvětvími a finančním sektorem. Zavedení norem, které se odchylují od nejpřísnějších požadavků stanovených v právních předpisech EU, by mohlo vést k nejasnostem. EHSV proto doporučuje, aby se tyto požadavky zpřísnily.

„Komise by chtěla tímto balíčkem opatření umožnit investorům přesměrovat investice na udržitelnější technologie a podniky. Potřebujeme účinné, snadno uplatnitelné, inovativní a konstruktivní nástroje, které přinesou rychlé a čitelné výsledky. V tomto duchu by mělo probíhat i posouzení nařízení v přenesené pravomoci o taxonomii v oblasti udržitelného financování,“ zdůraznil Stefan Back. (mp)