Az EU-nak hatékony és sürgős intézkedésekre van szüksége a kibocsátások csökkentése és az éghajlatváltozás kezelése érdekében. Ezen a téren az Európai Bizottság által előterjesztett fenntartható finanszírozási csomag világos, koherens és átfogó keretet hozhat létre, amelyben bezártsági hatások nélkül kifejlődhet egy zöldebb gazdaság.

A Stefan Back által kidolgozott és a szeptemberi plenáris ülésen elfogadott véleményben az EGSZB teljes mértékben támogatja az Európai Bizottság azon lépéseit, amelyek a „fenntartható gazdasági tevékenységek” meghatározásához kapcsolódó normák rögzítésére irányulnak, de rámutat, hogy egyes elemek bonyolult és költséges kihívásnak bizonyulhatnak, különösen a kkv-k számára.

Az EGSZB szerint fontos, hogy világos technikai kritériumokat határozzunk meg az Európa éghajlat-politikai célkitűzéseinek megvalósításához közvetlenül hozzájáruló zöld beruházásokhoz, amelyekkel az érintett üzleti ágazatok és a pénzügyi ágazat gyakorlatait össze lehet hangolni. Az uniós jogszabályok maximális követelményeitől eltérő normák meghatározása zavart okozhat, ezért az EGSZB e követelmények szigorítását ajánlja.

„Az Európai Bizottság intézkedéscsomagjának az a célja, hogy a befektetők a beruházásokat fenntarthatóbb technológiák és vállalkozások felé tudják átirányítani. Hatékony, könnyen alkalmazható, innovatív és produktív eszközökre van szükségünk, amelyek gyors és egyértelmű eredményeket hoznak. A fenntartható finanszírozási taxonómiáról szóló, felhatalmazáson alapuló rendelet értékelését ennek szellemében kell elvégezni – hangsúlyozta Stefan Back. (mp)