Taksonomija za trajnostno financiranje: ključno orodje za podporo zelenih naložb in preprečevanje podnebnih sprememb

EU potrebuje učinkovite in nujne ukrepe za zmanjšanje emisij in obvladovanje podnebnih sprememb. V ta namen bi lahko s svežnjem ukrepov za trajnostno financiranje, ki ga je predstavila Evropska komisija, vzpostavili jasen, skladen in celovit okvir, v katerem bi se lahko bolj zeleno gospodarstvo razvijalo brez učinkov vezave.

EESO je v mnenju, ki je bilo sprejeto na septembrskem plenarnem zasedanju in ga je pripravil Stefan Back, v celoti podprl ukrepe, ki jih je Komisija predlagala za določanje standardov za opredelitev „trajnostnih gospodarskih dejavnosti“, vendar opozarja, da se utegnejo nekateri njihovi elementi izkazati za zapleten in drag izziv, zlasti za MSP.

Po mnenju Odbora je pomembno jasno opredeliti tehnična merila za zelene naložbe, ki neposredno prispevajo k evropskim podnebnim ciljem in s katerimi je mogoče uskladiti dejavnosti zadevnih poslovnih sektorjev in finančnega sektorja. Določanje standardov, ki se razlikujejo od najvišjih zahtev zakonodaje EU lahko ustvari zmedo, zato EESO priporoča okrepitev teh zahtev.

„Cilj svežnja ukrepov Komisije je vlagateljem omogočiti preusmeritev naložb v bolj trajnostne tehnologije in podjetja. Potrebujemo učinkovita, lahko uporabna, inovativna in produktivna orodja, ki prinašajo hitre in jasne rezultate. Oceno delegirane uredbe o taksonomiji za trajnostno financiranje je treba izvesti v tem duhu,“ je poudaril g. Back. (mp)