Taksonomien for bæredygtig finansiering er et vigtigt redskab til fremme af grønne investeringer og forebyggelse af klimaændringer

EU har behov for effektive og hurtige foranstaltninger for at reducere udledningerne og tage hånd om klimaændringerne. Pakken for bæredygtig finansiering, som Kommissionen har offentliggjort, giver i den forbindelse mulighed for at skabe en klar, sammenhængende og samlet ramme, inden for hvilken en grønnere økonomi kan udfolde sig uden "lock-in"-effekter.

I den udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i september, og som er udarbejdet af Stefan Back, støtter EØSU fuldt ud Kommissionens foranstaltninger til indførelse af standarder for definition af "bæredygtige økonomiske aktiviteter", men påpeger, at visse elementer kan vise sig at være en kompleks og dyr udfordring, navnlig for SMV'er.

Udvalget præciserer, at det er vigtigt at fastlægge klare tekniske kriterier for de grønne investeringer, som bidrager direkte til Europas klimamål, og som praksis i de omfattede erhvervssektorer og den finansielle sektor kan bringes i overensstemmelse med. Indførelsen af standarder, der afviger fra maksimumskravene i EU-lovgivningen, kan skabe forvirring, og EØSU anbefaler derfor, at disse krav styrkes.

Stefan Back understregede, at pakken af foranstaltninger har til formål at sætte investorerne i stand til at omdirigere investeringer i retning af mere bæredygtige teknologier og virksomheder, at vi har behov for effektive, letanvendelige, innovative og produktive redskaber, som kan skabe hurtige og klare resultater, samt at evalueringen af den delegerede forordning bør gennemføres med dette in mente. (mp)