V souvislosti se summitem Evropské rady, jehož hlavním tématem byl probíhající ozbrojený konflikt, přijal Evropský hospodářský a sociální výbor usnesení s názvem Válka na Ukrajině a její hospodářský, sociální a environmentální dopad.

Usnesení bylo přijato na plenárním zasedání po diskusi s komisařkou pro vnitřní věci Ylvou Johansson a několika čelnými představiteli ukrajinské a ruské občanské společnosti.

Členové EHSV v něm vyjádřili solidaritu s Ukrajinou a zdůraznili úlohu občanské společnosti v rámci pomoci ukrajinskému lidu a uprchlíkům.

„Tato invaze ohrozila naši bezpečnost a naše hodnoty. EU stojí oprávněně a rozhodně za Ukrajinou a její reakce je jednotná a solidární,“ zdůraznila při zahájení diskuse předsedkyně EHSV Christa Schweng.

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson poukázala na to, že EHSV může sehrát nesmírně důležitou úlohu a využívat své znalosti z praxe. Uvedla, že do Evropy již přišlo 3,5 milionu ukrajinských uprchlíků, z nichž 1,8 milionu jsou děti. Dodala rovněž, že solidarita občanské společnosti vůči lidem prchajícím před válkou na Ukrajině je bezprecedentní a obdivuhodná a „všechny nás naplňuje hrdostí na to, že jsme Evropané“.

Předsedové všech tří skupin v EHSV, kteří zmíněné usnesení vypracovali, zdůraznili zásadní výzvy, jimž Evropa v důsledku války čelí.

Stefano Mallia, předseda skupiny Zaměstnavatelé v EHSV, uvedl: „V našem usnesení podporujeme dosavadní humanitární opatření, zároveň ale naléhavě vyzýváme členské státy, aby pro Ukrajinu učinily více.“

Předseda skupiny Zaměstnanci Oliver Röpke prohlásil: „Osobně bych chtěl především zdůraznit, že mezinárodní společenství a Evropa musí v této situaci zůstat jednotné.“

Předseda skupiny Různorodá Evropa Séamus Boland se přidal se slovy: „Ruská invaze na Ukrajinu představuje nejnásilnější nevyprovokovanou agresi na evropském kontinentu od roku 1939 a my se proti ní musíme jednoznačně vymezit.“

Silný emoční náboj dodali diskusi zástupci ukrajinské a ruské občanské společnosti, kteří mají s válkou bezprostřední zkušenosti.
Zakladatel hnutí Otevřené Rusko Michail Chodorkovskij upozornil na katastrofální dopady dezinformací a řekl: „Je naším svrchovaným právem bojovat proti dezinformacím, a to i za hranicemi Ruska.“

Předseda ukrajinské Národní tripartitní sociální a hospodářské rady Anatolij Kinach označil kroky Ruska za „zločin proti civilizaci, nikoliv za pouhou vojenskou agresi“.

Předseda ukrajinské platformy občanské společnosti Aleksandr Šubyn požádal, aby Evropa Ukrajinu dále podporovala, včetně její ambice rozšířit řady členů této evropské rodiny.

Předseda Ukrajinské obchodní a průmyslové komory Hennadyj Čyžykov požádal evropské zaměstnavatele a podnikatelské organizace o podporu ukrajinských podniků.

A konečně Evhenyja Pavlova zastupující Ukrajinské národní shromáždění osob se zdravotním postižením vyzvala, aby se nezapomínalo na Ukrajince se zdravotním postižením, kteří vyžadují zvláštní pozornost. (at)

Usnesení EHSV v plném znění naleznete na internetových stránkách EHSV.