Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog den 24. marts en resolution om krigen i Ukraine og dens økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser på baggrund af det Europæiske Råds møde, som havde krigen øverst på dagsordenen.

Resolutionen blev vedtaget på plenarforsamlingen efter en debat med EU-kommissær for indre anliggender, Ylva Johansson, og en række ledende repræsentanter for det ukrainske og russiske civilsamfund.

EØSU-medlemmerne udtrykte solidaritet med Ukraine og understregede, at civilsamfundet spiller en stor rolle i forhold til at hjælpe det ukrainske folk og de ukrainske flygtninge.

EØSU's formand, Christa Schweng, indledte debatten, hvor hun understregede: "Denne invasion er en trussel mod vores sikkerhed og værdier. EU står resolut og med fuld ret sammen med Ukraine, og vi reagerer samlet og solidarisk".

Kommissær med ansvar for indre anliggender, Ylva Johansson, understregede, at EØSU har en yderst vigtig rolle og kan udnytte sin viden lokalt. Europa har indtil videre taget imod 3,5 mio. ukrainske flygtninge, herunder 1,8 mio. børn. Civilsamfundets enestående solidaritet med mennesker, der flygter fra krigen i Ukraine, har været helt ekstraordinær, og den "gør os allesammen stolte af at være europæere", sagde Ylva Johansson.

Formændene for EØSU's tre grupper, som også er ordførere for resolutionen, understregede, at Europa står over for en række afgørende udfordringer som følge af krigen.

Stefano Mallia, formand for EØSU's Arbejdsgivergruppe, sagde: "I vores resolution hilser vi de humanitære foranstaltninger, der er blevet truffet indtil videre, velkommen, og vi opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre mere for at hjælpe Ukraine".

Oliver Röpke, formand for Arbejdstagergruppen, sagde: "Et af mine vigtigste budskaber er, at det internationale samfund og Europa er nødt til at stå sammen i denne situation".

Séamus Boland, formand for gruppen Diversitet Europa, sagde: "Den russiske invasion af Ukraine er den voldsomste uprovokerede aggression på det europæiske kontinent siden 1939, og vi er nødt til at vise vores modstand mod den.

Repræsentanter for det ukrainske og det russiske civilsamfund kom med stærkt følelsesladede bidrag til debatten gennem deres førstehåndsoplevelser fra krigen.
Stifteren af bevægelsen Open Russia, Mikhail Khodorkovsky, satte fokus på de katastrofale konsekvenser af desinformation. Han sagde: "Det er vores opgave at bekæmpe desinformation, selv uden for Ruslands grænser."

Formanden for det nationale økonomiske og sociale trepartsråd i Ukraine, Anatoliy Kinakh, kaldte Ruslands handlinger for "ikke blot en militær aggression, men en forbrydelse mod civilisationen."

Alexander Shubin, formand for den ukrainske civilsamfundsplatform, opfordrede Europa til at fortsætte støtten til Ukraine og til at støtte landets ønske om at blive en del af den europæiske familie.

Gennadiy Chyzhykov, formand for det ukrainske handels- og industrikammer, bad europæiske arbejdsgivere og erhvervsorganisationer om at støtte ukrainske virksomheder.

Endelig opfordrede Yevgenya Pavlova fra det ukrainske handicapforbund kraftigt til ikke at glemme ukrainere med handicap, som har brug for særlig opmærksomhed. (at)

Læs hele resolutionen på EØSU's hjemmeside.