Kovo 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė rezoliuciją dėl karo Ukrainoje ir jo ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių padarinių, atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimą, kuriame karas buvo vienu svarbiausių darbotvarkės klausimų.

Po diskusijos, kurioje dalyvavo už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Ylva Johansson ir keletas pagrindinių Ukrainos ir Rusijos pilietinės visuomenės atstovų, plenarinė asamblėja priėmė rezoliuciją.

EESRK išreiškė solidarumą su Ukraina ir pabrėžė pilietinės visuomenės vaidmenį padedant Ukrainos žmonėms ir pabėgėliams.

Pradėdama diskusiją EESRK pirmininkė Christa Schweng pabrėžė: „Šis įsiveržimas kelia grėsmę mūsų saugumui ir vertybėms ir ES teisėtai ir tvirtai palaiko Ukrainą, reaguodama vieningai ir solidariai.“

Už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Yilva Johansson pabrėžė itin svarbų vaidmenį, kurį EESRK atlieka pasinaudodamas savo praktinėmis žiniomis. Iki šiol Europa priėmė 3,5 mln. Ukrainos pabėgėlių, 1,8 mln. iš jų – vaikai. Beprecedentis pilietinės visuomenės solidarumas su nuo karo Ukrainoje bėgančiais žmonėmis – didžiulis, todėl „visi didžiuojamės būdami europiečiais“, – sakė Y. Johansson.

Trijų EESRK grupių pirmininkai, rezoliucijos pranešėjai, pabrėžė, kad dėl karo Europa susiduria su esminiais iššūkiais.

EESRK Darbdavių grupės pirmininkas Stefano Mallia sakė: „Mūsų rezoliucijoje palankiai vertiname iki šiol vykdytus humanitarinius veiksmus, tačiau taip pat raginame valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant padėti Ukrainai.“

Darbuotojų grupės pirmininkas Oliver Röpke pažymėjo: „Viena iš pagrindinių mano idėjų yra tai, kad tarptautinė bendruomenė ir Europa šioje situacijoje turi būti vieningos.“

Grupės „Įvairovė Europa“ pirmininkas Séamus Boland kalbėjo: „Rusijos įsiveržimas į Ukrainą yra didžiausia ir žiauriausia neišprovokuota agresija Europos žemyne nuo 1939 m., todėl turime jai priešintis.“

Stiprias emocijas diskusijos metu sukėlė Ukrainos ir Rusijos pilietinės visuomenės atstovų perteikta tiesioginė karo patirtis.
Judėjimo „Atvira Rusija“ įkūrėjas Mikhail Chodorkovsky atkreipė dėmesį į pražūtingas dezinformacijos pasekmes ir pažymėjo: „Kova su dezinformacija yra mūsų prerogatyva net ir už Rusijos ribų.“

Ukrainos nacionalinės trišalės socialinių reikalų ir ekonomikos tarybos pirmininkas Anatoliy Kinakh savo jaudinančioje kalboje šią tragediją pavadino „nusikaltimu prieš civilizaciją, o ne tik karine agresija“.

Ukrainos pilietinės visuomenės platformos pirmininkas Alexander Shubin paprašė Europos ir toliau remti Ukrainą ir jos siekį tapti Europos šeimos nare.

Ukrainos prekybos ir pramonės rūmų pirmininkas Gennadiy Chyzhykov paprašė Europos darbdavių ir verslo organizacijų remti Ukrainos bendroves.

Galiausiai Ukrainos nacionalinės žmonių su negalia asamblėjos atstovė Yevgenya Pavlova ragino nepamiršti Ukrainos gyventojų su negalia, kuriems būtinas ypatingas dėmesys. (at)

Visą EESRK rezoliucijos tekstą galima rasti EESRK interneto svetainėje.