Dimitris Dimitriadis, člen skupiny Zaměstnavatelé v EHSV a předseda sekce Vnější vztahy

Vzhledem ke svému cíli dekarbonizovat ekonomiku EU je Zelená dohoda pro Evropu revoluční změnou, která zásadně promění naše hospodářství, naši společnost i naše vztahy se zbytkem světa.

Po 26. konferenci smluvních stran UNFCCC (COP26) došlo už všem, jak naléhavě je nutno jednat. EU přitom stále stojí v čele toho závodu s časem: je na ní, aby šla příkladem. V našem zájmu je také rychlá modernizace naší ekonomiky, abychom zůstali nebo se stali světovými lídry v recyklaci a oběhovém hospodářství, zachycování uhlíku z atmosféry, zeleném vodíku a solárních a větrných elektrárnách.

Evropa je největším světovým trhem a naše směřování k čistým nulovým emisím, přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům a snižování energetické závislosti se projeví všude. Stačí pomyslet na náš dovoz ropy a plynu z Ruska a Alžírska.

V duchu našeho tradičního příklonu k multilateralismu musíme vzít do úvahy nepříznivé dopady na třetí země a pomoci těm slabším z nich, které mají menší podíl na globálním oteplování, avšak zaplatí vyšší cenu za jeho důsledky. EU by též měla ihned zahájit jednání s našimi nejbližšími sousedy o tom, jak jim pomoci dosáhnout vlastních cílů v potřebném časovém horizontu.

Spojené státy se stále obávají našeho mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, jejž považují za potenciálně protekcionistické opatření. Na druhou stranu se však Evropa tohoto mechanismu nemůže vzdát, neboť jde o náš způsob, jak předcházet úniku uhlíku.

Pokud jde o závislost na zahraničí, je zde též palčivá otázka kritických surovin. 95 % vzácných zemin používaných ve světě pro nové technologie dodává Čína. Nadešel čas jednat a diverzifikovat zdroje našich dodávek.

Máme vědu, technologie, možnosti financování a nápady. Co nemáme, je čas: EU musí jednat rychle a EHSV bude sledovat další vývoj a ve všech jeho fázích zprostředkuje postoje a nápady občanské společnosti.

Celý článek si můžete přečíst na stránce: europa.eu/!39cXrP (kr)