Dimitris Dimitriadis, ETSK:n työnantajat-ryhmän jäsen ja ”ulkosuhteet”-jaoston puheenjohtaja

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jonka tavoitteena on tehdä EU:n taloudesta hiilivapaa, on ratkaiseva tekijä, joka mullistaa taloutemme, yhteiskuntamme ja suhteemme muuhun maailmaan.

COP26-kokouksen myötä kaikki ovat vihdoin tunnustaneet toimien kiireellisyyden. Samalla EU on yhä edelläkävijä kilpajuoksussa aikaa vastaan. Euroopan on näytettävä esimerkkiä. On myös etumme mukaista uudenaikaistaa talouttamme nopeasti niin, että pysymme johtavassa asemassa maailmanlaajuisesti – tai pääsemme siihen – kierrätyksessä ja kiertotaloudessa, hiilidioksidin talteenotossa ilmakehästä sekä ympäristöystävällisten vety-, aurinko- ja tuulivoimaloiden käytössä.

Eurooppa on maailman suurin markkina-alue, ja päästöttömyyteen pyrkimisen, fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin siirtymisen ja energiariippuvuuden vähentämisen vaikutukset tuntuvat kaikkialla. Ajatellaanpa vaikka öljyn ja kaasun tuontia Venäjältä ja Algeriasta.

Perinteisen monenvälisyyteen sitoutumisemme mukaisesti meidän on tarkasteltava kolmansille maille aiheutuvia vaikutuksia ja autettava heikommassa asemassa olevia maita, jotka ovat vaikuttaneet ilmaston lämpenemiseen vähemmän, mutta maksavat sen seurauksista kalliimmin. Vastaavasti EU:n olisi aloitettava välittömästi neuvottelut lähimpien naapuriemme kanssa, jotta niitä voidaan auttaa saavuttamaan tavoitteensa oikea-aikaisesti.

Yhdysvallat suhtautuu edelleen varauksellisesti hiilirajamekanismiin, koska se pitää sitä mahdollisena protektionistisena toimenpiteenä. Toisaalta Eurooppa ei voi luopua mekanismista, koska se on keinomme ehkäistä hiilivuotoa.

Riippuvuuteen ulkomaista liittyy myös polttava kysymys kriittisistä raaka-aineista. Kiina tuottaa 95 prosenttia kaikista harvinaisista maametalleista, joita maailmassa käytetään uusiin teknologioihin. On aika toimia ja monipuolistaa hankintalähteitämme.

Meillä on tiedettä, teknologiaa, rahoitusmahdollisuuksia ja ideoita. Sen sijaan meillä ei ole aikaa: EU:n on toimittava nopeasti, ja ETSK seuraa kehitystä ja tuo esiin kansalaisyhteiskunnan näkemykset ja ajatukset kaikissa vaiheissa.

Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa europa.eu/!39cXrP (kr)