EESK Darba devēju grupas loceklis un Ārējo attiecību specializētās nodaļas priekšsēdētājs Dimitris Dimitriadis

Eiropas zaļais kurss, kura mērķis ir ES ekonomikas dekarbonizācija, ir pārmaiņu nesējs, kas pilnībā mainīs mūsu ekonomiku, sabiedrību un attiecības ar pārējo pasauli.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 26. sanāksmē visas valstis beidzot atzina, ka ir steidzami jārīkojas. Šajā skrējienā ar mērķi apsteigt laiku Eiropas Savienība joprojām ir vadībā: Eiropas uzdevums ir rādīt piemēru. Mūsu interesēs ir arī ātri modernizēt ekonomiku, saglabājot vai iegūstot vadošās pozīcijas tādās jomās kā kā otrreizējā pārstrāde un aprites ekonomika, oglekļa uztveršana atmosfērā, zaļais ūdeņradis un saules un vēja elektrostacijas.

Eiropa ir lielākais pasaules tirgus, un visa pasaule izjutīs mūsu centienus panākt klimatneitralitāti, fosilo kurināmo aizstāt ar atjaunīgiem enerģijas avotiem un mazināt energoatkarību. Atliek tikai aizdomāties par naftas un gāzes importu no Krievijas un Alžīrijas.

Tā kā vienmēr esam bijuši multilaterālisma aizstāvji, uzmanība jāpievērš tam, kā šie centieni ietekmēs trešās valstis, un jāpalīdz mazāk attīstītām valstīm, kas mazāk veicinājušas globālo sasilšanu, bet maksās augstāku cenu par tās sekām. Eiropas Savienībai būtu arī nekavējoties jāsāk sarunas ar tuvākajām kaimiņvalstīm, lai palīdzētu tām noteiktajā termiņā sasniegt savus mērķus.

Amerikas Savienotās Valstis joprojām piesardzīgi raugās uz ES izveidoto oglekļa ievedkorekcijas mehānismu, kas to vērtējumā, iespējams, ir protekcionisma pasākums. No otras puses, Eiropa nevar atteikties no šī mehānisma, jo tā ir mūsu iespēja nepieļaut emisiju pārvirzi.

Runājot par pūliņiem mazināt atkarību no trešām valstīm, jānorāda, ka nekavējoties ir jārisina kritiski svarīgo izejvielu jautājums. Ķīna nodrošina 95 % no visiem retzemju metāliem, ko pasaulē lieto jaunu tehnoloģiju vajadzībām. Pienācis laiks rīkoties un dažādot piegādes avotus.

Mums ir zinātne, tehnoloģijas, finansēšanas iespējas un idejas. Taču mums nav laika: Eiropas Savienībai ir steidzami jārīkojas. EESK sekos līdzi norisēm un visos posmos paudīs pilsoniskās sabiedrības viedokļus un ieceres.

Visu rakstu var izlasīt šeit: europa.eu/!39cXrP (kr)