От Димитрис Димитриадис, член на група „Работодатели“ на ЕИСК и председател на секция „Външни отношения“ на ЕИСК

Със своята цел за декарбонизация на икономиката на ЕС Европейският зелен пакт представлява радикална промяна, която ще направи революция в нашата икономика, нашето общество и нашите отношения с останалия свят.

На 26-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP26) необходимостта от спешни действия най-накрая беше призната от всички. Междувременно ЕС все още е след първенците в тази надпревара с времето: ролята на Европа е да бъде лидер, като дава пример. В наш интерес е да извършим и бърза модернизация на нашата икономика, като останем или се превърнем в световен лидер в рециклирането и кръговата икономика, улавянето на въглерод от атмосферата, зеления водород, слънчевите и вятърните електроцентрали.

Европа е най-големият световен пазар и въздействието на нашия преход към нулеви емисии, на преминаването от изкопаеми горива към горива от възобновяеми източници и на намаляването на енергийната зависимост ще се почувства навсякъде. Помислете само за нашия внос на нефт и газ от Русия и Алжир.

В духа на нашия ангажимент към мултилатерализма трябва да отчетем отраженията върху третите страни и трябва да помогнем на по-слабите държави, тези, които са допринесли по-малко за глобалното затопляне, но ще платят по-висока цена за неговите последствия. Освен това ЕС следва да започне незабавни преговори със своите най-близки съседи, за да им помогне да постигнат своевременно своите цели.

САЩ все още се отнасят с недоверие към нашия механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, който те разглеждат като възможна протекционистична мярка. От друга страна, Европа не може да се откаже от този механизъм, тъй като това е нашият начин за предотвратяване на изместването на въглеродни емисии.

Що се отнася до зависимостта от чужбина, съществува и болезненият въпрос за критичните суровини. Китай осигурява 95 % от всички редкоземни елементи, използвани в света за нови технологии. Време е да действаме и да диверсифицираме нашите източници на доставки.

Имаме наука, технологии, възможности за финансиране и идеи. Това, което нямаме, е време: ЕС трябва да действа бързо и ЕИСК ще следи развитията, като изразява становищата и идеите на гражданското общество на всички етапи.

Пълният текст на статията се намира на europa.eu/!39cXrP (kr)