Door Dimitris Dimitriadis, lid van de groep Werkgevers en voorzitter van de afdeling Externe Betrekkingen van het EESC

De Europese Green Deal is erop gericht de EU-economie koolstofvrij te maken en is daarmee een gamechanger die onze economie, onze samenleving en onze betrekkingen met de rest van de wereld radicaal zal veranderen.

Dankzij de COP26 wordt eindelijk door alle partijen erkend dat het vijf voor twaalf is. In deze race tegen de klok is de EU nog steeds koploper en moet Europa het goede voorbeeld geven. Het is ook in ons belang dat we onze economie snel moderniseren en optreden als wereldleider op het gebied van recycling en de circulaire economie, het afvangen van koolstof uit de atmosfeer, groene waterstof, en zonne- en windenergiecentrales.

Als Europa als grootste wereldmarkt de omslag maakt naar klimaatneutraliteit, overstapt van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energiebronnen en erin slaagt zijn energieafhankelijkheid terug te dringen, zal het effect daarvan overal voelbaar zijn. Denken we maar aan onze olie- en gasimport uit Rusland en Algerije.

We moeten trouw blijven aan onze traditie van multilateralisme: dat wil zeggen dat we niet de ogen mogen sluiten voor de gevolgen voor derde landen en dat we de zwakkere landen - de landen die minder hebben bijgedragen tot de opwarming van de aarde, maar wel het kind van de rekening zullen zijn - moeten bijstaan. Ook moet de EU onmiddellijk onderhandelingen beginnen met haar naaste buren, om hen te helpen hun doelstellingen tijdig te verwezenlijken.

De Verenigde Staten staan nog steeds huiverig tegenover ons mechanisme voor koolstofgrenscorrectie, omdat zij vrezen dat het om een protectionistische maatregel gaat. Toch mag Europa geen afstand doen van dit mechanisme, dat onze manier is om koolstoflekkage te voorkomen.

Wat de afhankelijkheid van het buitenland betreft, is er ook de brandende kwestie van de kritieke grondstoffen. China levert 95 % van alle zeldzame aardmetalen die overal ter wereld voor nieuwe technologieën worden gebruikt. Het is de hoogste tijd om op zoek te gaan naar alternatieve bevoorradingsbronnen.

We beschikken over de wetenschap, de technologie, de financieringsmogelijkheden en de ideeën. Wat we niet hebben is tijd: de EU mag niet langer dralen, en het EESC zal de ontwikkelingen op de voet volgen en daarbij steeds weer duidelijk maken hoe het maatschappelijk middenveld tegen een en ander aankijkt.

Klik hier voor het volledige artikel: europa.eu/!39cXrP (kr)